28 / 03 / 2018

E12 ur näringslivets, tjänstesektorns och turismnäringens synvinkel

Välfungerande godstransporter och persontransporter är viktiga förutsättningar för fortsatt positiv utveckling och välfärd i Norden. Under slutkonferensen fick deltagarna ta del av båda perspektiven – samt även turismnäringens syn på regionens infrastruktur.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Välfungerande godstransporter och persontransporter är viktiga förutsättningar för fortsatt positiv utveckling och välfärd i Norden. Under slutkonferensen fick deltagarna ta del av båda perspektiven – samt även turismnäringens syn på regionens infrastruktur.

Arve Ulriksen, Max Jansson och Magnus Burvall gav sin syn på E12 Atlantica Transport ur näringslivets, tjänstesektorns samt turismbranschens perspektiv.

Arve Ulriksen, VD för Mo Industripark AS och styrelseordförande för NHO Nordland i Norge, poängterade utvecklingen av E12 för industrins del, och talade även varmt för olika gröna lösningar.

– Vi har stor tillväxtpotential i området och många exportvaror – olja, mineral, gas, fisk och skog. För att upprätthålla en bärkraftig produktion har vi gått in för satsningar på grön energi, men om kvaliteten på produktionen ska hålla världsklass, bör även logistiken vara på samma nivå, konstaterar Ulriksen.
Han hoppas på en helhetssatsning längs E12, och går så långt att han föreslår att transportstråket kunde vara en europeisk testpilot för grön autonom transport.
– Hamnen vid Mo Industripark är en av de mest trafikerade i Norge, och är i stort behov av en ny djuphamnskaj. Den är en viktig länk till de globala marknaderna. Den nya flygplatsen i Mo i Rana är på sikt avgörande för tillväxten i området, och kommer skapa nya möjligheter längs hela E12-stråket. Dessutom är det viktigt att Norden kopplas till den Nya Sidenvägen, eller ”One Belt One Road” om initiativet, förverkligas – i annat fall riskerar vi att bli utanför, anser Ulriksen.

Men transporter och infrastruktur är inte enbart viktigt ur industrins synpunkt. Magnus Burvall, regionchef på Sweco, representerade tjänstesektorn på konferensen och poängterade infrastrukturens betydelse för både arbets- och fritidsresor.
– Många kommuner kan idag inte erbjuda både boende och arbete till sina invånare. Omkring en tredjedel av all arbetsför befolkning pendlar därför över kommungräns till sitt jobb, vilket alltid betraktas som en kostnad i samhällsekonomin, då den tid vi spenderar på väg mellan två platser inte skapar ett värde.

Den tid vi accepterar att resa varje dag, vår resetidsbudget, har under lång tid varit oförändrad, cirka 70-80 minuter per dag. Det som förändrats är däremot hur långt vi kan förflytta oss på denna tid.
– Infrastruktur kan därmed möjliggöra regionförstoring, skapa funktionella regioner och starka regioncentra. Det bidrar till en bredare arbetsmarknad, ökad tillväxt och positiva effekter inom de flesta samhällsfunktioner, till exempel kollektivtrafikutbud. Starka regioncentra leder i sin tur också till en mer levande landsbygd kring dessa regioncentra, förklarar Burvall. Den funktionella geografin är således viktigare än administrativa gränser, och det ökande resandet både kräver och bidrar till en bättre infrastruktur.
– Resorna i sig bör i framtiden generera möjligheter – till ökad andel som kan utnyttja flexibla arbetstider och en flexibel arbetsplats, anser Burvall. När arbete kan utföras under själva restiden kan dessutom värde skapas, vilket bör kunna påverka den samhällsekonomiska modellen för resande.

Max Jansson, VD för Visit Vasa, fortsätter:
– Även privat blir folk mer och mer mobila. Allt fler väljer att bo några månader av året på andra platser – en tydlig trend idag. Vi är inte längre tvungna att befinna oss på samma ställe för att utföra arbetet. Turismen ökar konstant och vi tenderar att aldrig vara stilla. Med hänsyn till naturen är det viktigt att volymer rör sig lätt och ekonomiskt i regionen. Vi bör se på hela regionen som en destination istället för att var och en fatta beslut på sitt håll. Max tror att regionen trots sin geografiskt blygsamma storlek kunde åstadkomma mycket.
– E12-projektet har bidragit med en samsyn om vad som bör göras. Nu behövs en tydlig kommunikationsplan så att det arbete som gjorts inom ramen för projektet kan fortsätta. Vi ska jobba vidare så att vi även år 2040 är en attraktiv del av norra Europa, avslutar han.

Text och foto: Anna Sand

 

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)