EFFEKTIVARE SAMARBETEN

Kvarkenrådet och EGTS

Från förening till stabilt juridiskt organ. Kvarkenrådet är det första nordiska EGTS-området.

Från förening till stabilt juridiskt organ

Kvarkenrådet blev det första nordiska EGTS-området 31.12.2020. EGTS kan beskrivas som en gruppering inom EU som ska främja samarbete över nationsgränserna. För Kvarkenrådet innebär detta bland annat nya möjligheter för att utveckla och stärka regionen genom gränsöverskridande samarbetsprojekt.

 

EGTS i Korthet

 • EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
 • Är EU:s eget juridiska instrument för gränsregional samverkan
 • Finns idag ca 70 etablerade EGTS i Europa, fler under planering

EGTS på olika språk

 • Svenska: Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)
 • Engelska: The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)
 • Finska: Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY
Kvarkenregionen - en varierad kustlinje

Europas största EGTS

Kvarkenrådet EGTS registrerades under 2020 efter att godkännande erhållits från Näringsdepartementet och Arbets- och Näringsministeriet. Det konstituerande mötet hölls i oktober 2020 och verksamheten i den nya organisationsformen, Kvarkenrådet EGTS, började vid årsskiftet 2020-2021. Kvarkenrådet EGTS är Europas största EGTS ur ett geografiskt perspektiv och troligen även till antalet medlemmar – En intressant samarbetspartner ur alla perspektiv! 

Många fördelar med EGTS för Kvarkenregionen

För Kvarkenrådet och regionens medlemmar innebär förändringen till en EGTS starkare verktyg för att skapa effektivare och gynnsammare samarbeten, samt för att kunna utveckla och lyfta regionens behov på en större arena.

Klicka för att se lista på Kvarkenrådets nuvarande EGTS medlemmar:

Varför EGTS istället för förening?

 • Tyngre organ för att gemensamt driva regionalt viktiga frågor på nationell och EU-nivå
 • Identifikation – underlättar agerande på EU nivå
 • Synlighet! Första gränskommittén i Norden som gör denna förändring
 • Stabilare struktur – från förening till stabilt juridiskt organ – starkare engagemang från partnerskapet
 • Att ingå i EGTS plattformen stärker möjligheterna för intressebevakning i Europa
 • Underlättar förverkligande och förvaltning av gränsöverskridande utvecklingsprojekt
Varför EGT istället för förening? Kvarkenrådet