07 / 04 / 2020

Elflyg redan nu en realistisk lösning för inrikesflyget

Inom projekt är målsättningen att skapa synergier med andra elflygsprojekt i syfte att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

– För två år sedan fanns inte ens den här diskussionen – nu är det helt plötsligt en realistisk lösning, inleder Hampus Alfredsson, forskare på enheten för elektromobilitet på RISE, Research Institutes of Sweden.

Hampus Alfredsson är engagerad i flertalet projekt gällande elflyg i Sverige. Alfredsson, civilingenjör till yrket med specialinriktning på energisystem, har ett starkt intresse och tidigare erfarenhet av elektrifiering, energiförsörjning och laddinfrastruktur för elfordon. Han är involverad i NEA-projektet, Nordic Network för Electric Aviation, som startades upp i oktober 2019. Alfredsson driver i dagsläget även ett strategiskt initiativ för elflyg inom RISE.

Med avseende på Kvarkenregionens eget FAIR-projekt, vars finansieringsansökan nu ligger hos Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund och Region Västerbotten, var Alfredsson inbjuden att tala under Energy Week i Vasa i mars (evenemanget framflyttat till 15–18 mars 2021*).
Om finansiering beviljas startas regionens FAIR-projekt upp redan i maj 2020. Inom projekt är målsättningen att skapa synergier med andra elflygsprojekt i syfte att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

NEA – ett av de projekt att skapa synergier med

– NEA-projektet kommer att pågå fram till våren 2022 och har bred representation från samtliga nordiska länder, berättar Alfredsson.
Såväl flygplanstillverkare som flygbolag och flygplatser deltar i projektet, som har fyra olika fokusområden. Det första är att hitta standarder för elflygens infrastruktur, det andra är att extrahera nya affärsmodeller som blir möjliga tack vare elflygen. Som exempel nämner Alfredsson fördelar som att inte vara beroende av dagens hubbsystem med huvudstäderna som flygnav, utan möjligheten att nu skapa nya, direkta och kortare rutter till mindre orter och mellan våra nordiska länder.
– För det tredje fokuserar NEA även på klimatanpassningen av elflyg i avseende på vårt nordiska klimat och de väderförhållanden som kan råda här under delar av året, fortsätter han.
Slutligen syftar projektet till att bygga upp en plattform för samarbete även på EU-nivå och vidare på den globala arenan.
– Vi ska visa vägen i Norden och samtidigt exportera den insamlade kunskapen ut i världen.

Även den generella omställningen till ett mer hållbart flygresande, med fokus just på elflyg, kommer att tas upp under EnergyWeek.
– Under det senaste året har uppmärksamheten på elflyg ökat markant, likaså intresset på en politisk nivå. Det händer mycket just nu och den prototyp som är under utveckling i Sverige nu är ett passagerarplan för 19 personer med en maximal flygsträcka på cirka 400 km. Det kan låta lite, men i Sverige täcker det in ungefär en tredjedel av hela inrikesflyget och i Norge upp till 50 procent, berättar Alfredsson och summerar:
– Redan idag skulle det alltså finnas potential att täcka upp en del av flyget i Norden med elflyg – en potential som också ökar allt eftersom batteriutvecklingen fortgår.

Fördelarna är många – inte minst för de mindre flygplatserna, som också visat stort intresse i frågan.
– Vi befinner oss i ett spännande skede och jag är optimistiskt till att vi under de närmaste åren kommer att se motsvarande utveckling inom elflyg som den vi sett gällande elbilarna det senaste decenniet, avslutar Alfredsson.

* texten justerad 8.4.2020 i fråga om nytt datum för EnergyWeek, 15–18 mars 2021 (www.energyweek.fi)

Text: Anna Sand
Foto: Pressbild