09 / 06 / 2023

Elflygsprojektet FAIR vann Regio Stars Västerbotten!

Den 31.5.2023 tillkännagavs vinnarna av Regio Stars Västerbotten priset vid Region Västerbottens Mötesplats Lycksele. Kvarkenrådets projekt FAIR var en av årets vinnare.

Syftet med Region Västerbottens initiativ Regio Stars Västerbotten är att uppmärksamma nytänkande regionala utvecklingsprojekt i Västerbotten som finansierats av EU- eller regionala utvecklingsmedel. Region Västerbotten vill på detta sätt visa på vilket sätt länets aktörer gynnar Västerbotten och västerbottningarna.

– Härligt att detta projekt uppmärksammas på detta sätt. Det är en stor glädje för oss i partnerskapet och alla som har arbetat för detta projekt. Jag vill rikta ett stort tack till alla aktörer i detta gränsöverskridande samarbete, initiativtagare, verkställare, finansiärer, och förstås ett stort tack till juryn för detta erkännande! Det är en ynnest att få vara med för att tillsammans främja utvecklingen i en region som vill vara i framkant, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström. 

Allmänheten hade möjligheten att nominera projekt till Regio Stars Västerbotten. Projekten kunde nomineras till en av sex olika kategorier, vilka är följande: 

  1. En nytänkande och smart region 
  2. En region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling 
  3. En nära tillgänglig region 
  4. En region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i 
  5. En hälsofrämjande region 
  6. En region rik på kompetenser

De nominerade projekten bedömdes enligt olika bedömningskriterier och sedan utsåg en jury vinnarna. Utmärkelsen har inspirerats av Regio Stars, som är en tävling som den Europeiska kommissionen ordnar. De andra vinnarna av årets Regio Stars Västerbotten är VIDDE, Vidde Snow Mobility AB, Life Science Motorn 2.0, Umeå Biotech Incubator och Multiarena Storuman, Storumans idrottsklubb. 

Regio Stars Västerbotten priset emottogs av Robert Lindberg, VD Skellefteå Airport. Han har ingått i styrgruppen för FAIR-projektet. Foto: Region Västerbotten.

 

 

 

FAIR var ett två år långt projekt för att stödja en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarken-Nordlandregionen. Projektet höjde kunskapen om elflyg, utredde möjligheterna och kartlade både behov och de tekniska investeringarna som behövs.

www.flyfairkvarken.com