08 / 11 / 2017

En hälsning från Kvarkenrådets kommunikationsansvarige

De senaste månaderna har varit arbetsfyllda och emellanåt har det känts svårt att få en helhetsbild; många olika projekt och arbetspaket på gång, samtidigt som nästan alla delar är kopplade till varandra. Därför var det rätt tidpunkt att stanna upp och reflektera.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Ett av nyckelorden i oktober var att stanna upp.

De senaste månaderna har varit arbetsfyllda och emellanåt har det känts svårt att få en helhetsbild; många olika projekt och arbetspaket på gång, samtidigt som nästan alla delar är kopplade till varandra. Därför var det rätt tidpunkt att stanna upp och reflektera.

Två av våra projekt, nämligen E12 Atlantica Transport och Spotligt High-Low Coast, avslutas till sommaren. Båda är på god väg att nå sina mål, men det är ändå bra att stanna upp och kontrollera läget. Det gjorde vi i projektet E12 Atlantica Transport, och fick förnyad kraft och energi. Samtidigt kunde vi sammanfatta projektets huvudpunkter till en kort och i vårt tycke läsarvänlig broschyr (gå till broschyren här). Riktningen var tydligt utstakad redan innan, men nu är det lättare även för andra att se den.

Riktningen klarnade också då ungefär sextio politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från kommuner längs E12-korridoren i Norge, Sverige och Finland samlades för att delta i Nordligt Forums två dagars workshop som ordnades i Vasa den 25–26 oktober. Deltagarna stannade tillsammans upp för att reflektera över aktuella skamfläckar och orsaker till stolthet i det gränsöverskridande samarbetet och även diskutera hur samarbetets fortsättning ska se ut. Slutsatsen var en gemensam önskan om ytterligare förädlat samarbete, och EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete, eng. ECTC) sågs som en lämplig framtida samarbetsmodell. Genom att stanna upp en stund fick projektet underlag för fortsatta utredningar av möjligheterna och utmaningarna i anknytning till EGTC, bl.a. utgående från de frågor som lyftes fram under dagarna (läs mer: dag 1 och dag 2).

Också inom turismprojektet Spotlight High-Low Coast har vi stannat upp för att fundera på hur vi tillsammans kan marknadsföra det gemensamma, gränsöverskridande området, som ur internationell synvinkel är en sammanhängande destination. Några frukter av dessa funderingar publicerades i slutet av oktober i turismorganisationerna Visit Vaasas, Höga Kusten Turisms och Visit Umeås gemensamma marknadsföringsfilmer, som stärker det gränsöverskridande samarbetet och förhoppningsvis ska locka både inhemska och utländska turister till vårt gemensamma område (se filmerna: Sommar och Sommaraktiviteter och läs mer här).

MABA II, dvs. Midway Alignments stödprojekt, tar stora kliv framåt och befinner sig i en mycket konkret och intressant fas. Just nu pågår bland annat utredningar om finansieringsarrangemang, för att genomförandet, alltså bl.a. fartygsbyggandet, ska kunna starta redan nästa år. I detta projekt är riktningen fullständigt klar, och alla inblandade har gjort ett målmedvetet och utmärkt arbete.

Jag har lärt mina barn att då man orienterar är det viktigt att stanna upp om man är osäker på sin position. Då är det bra att se efter hur man kom hit, var man senast var säker på sin position, och vid behov gå tillbaka till den platsen. Att famla i blindo är ineffektivt och tar bara onödig tid och energi. Det skadar aldrig att stanna upp en liten stund!

Jag önskar er en fin och energisk fortsättning på hösten!
Johanna Häggman
Kvarkenrådets kommunikationsansvarig