27 / 05 / 2020

Effekter av krisen Covid-19 i turistföretag i Kvarkenregionen

Hanken Svenska handelshögskolan genomförde undersökningen ”Tillsammans klarar vi av Coronakrisen” bland finska företag i Destination Kvarken-projektet.

Hanken Svenska handelshögskolan genomförde undersökningen ”Tillsammans klarar vi av Coronakrisen” bland finska företag i Destination Kvarken-projektet. Studien genomfördes via e-post från 1 till 8 april 2020 och målgruppen bestod av 22 företag. Fjorton turistföretag eller turistdestinationer svarade på undersökningen. I analysen av forskningssvar bekantade vi oss med motsvarande rapporter i Sverige (Höga Kusten Destinationsutveckling, Visit Umeå, Region Västerbotten Turism) och deltog i Covid 19-webbseminarier för att få en fullständig bild av effekten av coronakrisen nationellt och internationellt.

Syftet med studien var att ta reda på vilka erfarenheter, aktiviteter och planer turistföretag har mitt i coronakrisen. Vi var inte fokuserade på att ta reda på vad corona har orsakat i företag, utan vi ville snarare vända oss mot framtiden. Vi frågade vad företagen gör för att överleva pandemin och vilka planer företagen har för framtiden. Därefter presenterar vi resultaten baserat på våra egna studier och på andra studier i Kvarkenregionen.

Viktiga resultat

Stressfaktorer:

 • Pandemin i Covid-19 har en enorm inverkan på hela turistnäringen i Kvarkenregionen
 • Turistföretag i Finland och Sverige står inför coronakrisen på ett liknande sätt
 • Företagare i både Finland och Sverige är mycket oroade över företagets överlevnad över krisen
 • Företagen oroar sig för pandemins varaktighet och den osäkerhet den skapar
 • Vid tidpunkten för undersökningen permitterade företag (något också sade upp) personal, ändrade öppettider och utvecklade nya åtgärder för att göra affärer, t.ex. restauranger lanserade takeaway -konsept
 • Företagen är oroade över sin egen och hälsan hos nära, kära och personal.
 • Personalproblem skapade oro. Hur orkar arbetstagarna vara flexibla i en kris? Får man de goda arbetarna tillbaka när situationen normaliseras?

Inte helt förlamade:

 • Coronakrisen har gett företagen en tidsresurs när det inte finns några kunder. De företag som har råd kan nu utveckla sin verksamhet och till exempel renovera. De företag som nyligen har gjort investeringar befinner sig nu i en svag position när kassaflödena stagnerar.
 • Företagen utformar nya produkter för nya målgrupper, t.ex. mindre kundgrupper. Många säger att de använder coronatid för att marknadsföra företagets digitala handel, till exempel att utveckla webbsidor och bokningssystem.
 • Nästa säsong och en ”ny normal”:
 • Den kommande sommarsäsongen utan kunder oroar företag. Sverige är mer optimistiskt inför sommaren 2020 jämfört med finländska företag. Svenskarna förutspår dock en svag sommar kommersiellt, trots att inhemska turister förväntas anlända.
 • Entreprenörer förstår att turism och turistbeteende kommer att förändras efter corona, företag funderar över vad som kommer att bli den ”nya normala”.
 • Entreprenörer och turismexperter tror att inhemsk turism är det som kommer återhämta sig först
  Kvarken Destinations kan vara exakt den typ av destination som en resenär kommer att uppskatta i framtiden: natur, utrymme, äkthet och säkerhet.

Stöd behövs och det finns fortfarande hopp:

 • Företagens förväntningar på destinationsorganisationer: information om finansieringsmöjligheter och stöd till marknadsföring eftersom företagen har ont om resurser.
 • Även om situationen är dålig har finska entreprenörer tro på framtiden.

Tack till alla företag som deltog i studien!

En presentation av forskningsresultaten på YouTube finns här: https://youtu.be/kodjNwWK9ms
Dessutom kommer hela forskningsrapporten att sparas på projektets hemsida https://www.kvarken.org/projekt/destinationkvarken
Ytterligare förfrågningar om undersökningen peter.bjork@hanken.fi