18 / 09 / 2015

EU besök i Kvarkenregionen

Avsikten med besöket var att se närmare på resultaten av den första fasen av programmet Midway Alignment of the Bothnian Corridor och på Vasas och Umeås kunnande och samarbete.

Vasa och Umeå fick betydelsefulla gäster i mitten av september, nämligen Brian Simpson, koordinator för EU:s program Motorways of the Sea (European Coordinator for Motorways of the Sea, MoS) och José Anselmo, ansvarig för förverkligandet av programmet (TEN-T/MoS Policy Advisor). Avsikten med besöket var att se närmare på resultaten av den första fasen av programmet Midway Alignment of the Bothnian Corridor och på Vasas och Umeås kunnande och samarbete.

Läs mera om besöket