14.03.2018

Final Conference E12 Atlantica

Soon the project will come to an end, it is the time to present the results and to discuss how to integrate them in our collaboration.
Final Conference E12 Atlantica

It is very gratifying to see the interest in and commitment to the results presented by the E12 Atlantica Transport project in Vaasa, Finland on 14th–15th March, 2018.
We wish to extend our thanks to the project’s working groups for a job well done, to our consultants and speakers for their excellent input and to the audience of over 100 participants for their great interest and commitment during the conference. Our partners now have access to modern planning and organization tools, enabling long-term sustainable cross-border cooperation. Before its completion on 31st May, E12 Atlantica Transport will conclude its operative phase and give its final report.
Finally, we wish to express our gratitude for all who have helped implement the project results. It is with great interest and faith in the future that we look forward to following and learning about the continued process for consolidating our unique cross-border cooperation! Best regards,

E12 Atlantica Transport project managers
Andreas Forsgren, Jenny Kjemphei Larsen and Pekka Mäkinen

It is very gratifying to see the interest in and commitment to the results presented by the E12 Atlantica Transport project in Vaasa, Finland on 14th–15th March, 2018.
We wish to extend our thanks to the project’s working groups for a job well done, to our consultants and speakers for their excellent input and to the audience of over 100 participants for their great interest and commitment during the conference. Our partners now have access to modern planning and organization tools, enabling long-term sustainable cross-border cooperation. Before its completion on 31st May, E12 Atlantica Transport will conclude its operative phase and give its final report.
Finally, we wish to express our gratitude for all who have helped implement the project results. It is with great interest and faith in the future that we look forward to following and learning about the continued process for consolidating our unique cross-border cooperation! Best regards,

E12 Atlantica Transport project managers
Andreas Forsgren, Jenny Kjemphei Larsen and Pekka Mäkinen

Presentations can be found HERE

Welcome to the final conference – E12 Atlantica Transport

March 14-15, 2018 in Vaasa, Finland

E12 Atlantica Transport builds on an already strong relation between the three regions of Nordland, Västerbotten and Österbotten. So far, this collaboration has achieved important results and now is the time to take the cooperation to the next level.
In this EU-project, we have built unique knowledge and created common tools for future transport- and infrastructure development across three countries. Even though we share a homogenous region, our common geography is large. Thus, development of transport and infrastructure must be seen in a wider context to strengthen our advantages and competitiveness.
Soon the project will come to an end, it is the time to present the results and to discuss how to integrate them in our collaboration. We will share our plans for infrastructure- and transport development, a new more formalized organization for cross-border cooperation and a knowledge and dialogue process on cross-border infrastructure planning.

During the first conference day, we will also get to know and discuss results of the Interreg Baltic Sea Region Programme financed NSB CoRe -project aiming to improve the sustainable accessibility of the Eastern Baltic Sea Region to freight and passenger transport (the NSB CoRe workshops detailed program can be found HERE).

It’s time for us to share our new knowledge, we hope you will join us! Welcome!

Find the detailed programme HERE and register HERE (deadline for registration February 28).

Presentations

EN GRÄNSLÖS FRAMTID! – SLUTKONFERENS E12 ATLANTICA TRANSPORT 14–15 mars 2018

Andreas Forsgren, Umeå kommun/projektledare E12 Atlantica Transport

För gränsöverskridande infrastrukturplanering! Jerker Sjögren, Jesjo Konsult

Utgör de nationella kalkylmodellerna ett gränshinder? Lars Westin, professor Cerum Umeå universitet, Jonas Westin, forskare Cerum Umeå universitet

NSB CoRe Regional Workshop – Accessibility Needs Along and Beyond the Core Corridors

Välkommen och introduktion till dagen, Lilly Bäcklund, styrgruppsordförande och kommunstyrelsens ordförande Lycksele
Joakim Strand, riksdagsledamot i Finland och Kvarkenrådets viceordförande
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet

Regional utveckling och behovet av gränsöverskridande samverkan för våra regioner
Svein Eggesvik, fylkesråd samferdsel i Nordlands fylkeskommune
Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund

E12 Atlantica Transports bidrag i ett nordiskt perspektiv, Johan Lindblad, seniorrådgivare, Nordiska rådet

Från analys till strategi
Systemanalys, Lars Brummer, Ramböll
Trafikstrategi, Karin Edenius, Sweco
Gränsöverskridande infrastrukturplanering Jerker Sjögren, Jesjo Konsult och Lars Westin, professor, Cerum, Umeå universitet
Förslag till framtida Samverkansform, Emeli Adell, Trivector

Mot en utvecklad gränsöverskridande samverkan Infrastruktur för grön industriell tillväxt i E12-regionen – vikten av ett långsiktigt perspektiv, Arve Ulriksen, VD Mo Industripark AS och styrelseordförande NHO Nordland

Näringslivets behov av gränsöverskridande transporter
Norska sopor blir hållbar energi i Umeå, Isabella Forsgren, INAB Infrastruktur i Umeå AB och Johnny Holmgren, NLC Storuman AB
Finska kålhuvuden – En ny marknad på andra sida Kvarken, Magnus Conradzon, VD Grönsaksfabriken
Tjänstesektorns behov av transporter och infrastruktur, Magnus Burvall, SWECO

Paneldebatt – De nya verktygen och framtidens utmaningar!
Geir Waage, styrelsemedlem MidtSkandia och kommunstyrelsens ordförande i Rana kommun
Lilly Bäcklund, ordförande i Blå Vägen och kommunstyrelsen i Lycksele Kim Berg, stadsstyrelseordförande i Vasa
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet Arve Ulriksen, VD Mo Industripark AS och ordförande NHO Nordland Magnus Burvall, regionchef SWECO
Max Jansson, VD Visit Vasa
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg Umeå kommun