13.09.2018

Jubileumsseminarium för Kvarkentrafiken

Jubileumsseminarium: Kvarkentrafiken 70 och NLC Ferry 5 år Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter
Jubileumsseminarium för Kvarkentrafiken

Programpunkter finns HÄR

Projektet Midway Alignment Botnia Atlantica II (MABA II) ordnade ett gränsöverskridande jubileumsseminarium 13/9/2018 för Kvarkenregionens politiker, ledande tjänstemän och beslutsfattare.
Dagens huvudsakliga mål var att informera om arbetet kring Kvarkenförbindelsen, redogöra för utredningar samt berätta om framtidsplanerna och de följande etapperna i fråga om den nya färjan.

För resenärerna från Vasa arrangerades program ombord både under tur- och returresan. Huvudprogrammet arrangerades ombord på m/s Wasa Express medan färjan låg vid kajen i Holmsund.

Tack till alla som var med!

Dagens program finns HÄR

bild inbjudan

Seminariet arrangeras av det Interreg/Botnia-Atlantica finansierade projektet Midway Alignment Botnia Atlantica II (MABA II) i samarbete med Kvarkenrådet, Vasa stad, Umeå kommun och Wasaline.

 

Intrerreg-BA-ENG-RGB2.png