24.05.2021

StoryTagging info 24.5.2021

StoryTagging och hur du kan jobba med platsbaserade berättelser?
StoryTagging info 24.5.2021

Kom med på informationstillfället måndagen den 24.5.2021 kl. 18-19 (finsk tid) via TEAMS

Tule mukaan infotilaisuuteen keskiviikkona 26.5.2021 klo 18-19 TEAMS:in kautta.

Arrangör / järjestäjä: STORYTAGGING
* Sista anmälningsdag 24.5.2021 kl. 12 (finsk tid) / Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.5.2021 klo 12

Platsbaserade berättelser
Vill du veta mera om projektet StoryTagging och hur du kan jobba med platsbaserade berättelser? Kom med på informationstillfället
måndagen den 24.5.2021 kl. 18-19 (finsk tid) via TEAMS

Paikkaperustaisia tarinoita
Haluatko tietää enemmän hankkeesta StoryTagging ja miten sinä voit työskennellä paikkaperustaisilla tarinoilla? Tule mukaan infotilaisuuteen keskiviikkona 26.5.2021 klo 18-19 TEAMS:in kautta

Möteslänken skickas till deltagarna under samma dag som tillfället hålls. / Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään samana päivänä kun tapahtuma järjestetään.

Arrangör / järjestäjä: STORYTAGGING

Projektet StoryTagging strävar till att lyfta fram natur- och kulturarvet genom att söka fram och dokumentera olika berättelser och blåsa liv i dem – kanske till och med genom nya produkter. Kvarkenrådet EGTS är en av de i projektet delaktiga parter.

StoryTagging-hanke pyrkii tuomaan esiin luonto- ja kulttuuriperintöä etsimällä ja dokumentoimalla erilaisia kertomuksia ja puhaltamalla niitä henkiin – ehkä jopa uusilla tuotteilla. Merenkurkun neuvosto EAYY on yksi hankkeen kumppaneista.