26 / 10 / 2017

Intensiva diskussioner om modell för långsiktigt, gränsöverskridande samarbete i framtiden

Den 25–26 oktober samlades ett sextiotal norska, svenska och finländska politiker, tjänstemän och näringslivsrepresentanter från kommuner längs E12-korridoren, för att delta i Nordligt Forums två dagars workshop i Vasa.

Regionen har redan länge framgångsrikt samverkat bl.a. inom ramen för olika projekt. Det finns ändå ett behov av att hitta en mer hållbar samarbetsmodell, som inte är beroende av enskilda projekt eller personer. På agendan för den andra workshopdagen var att hitta de centrala områden, inom vilka partnerna i fortsättningen vill samverka samt att välja den framtida samarbetsmodell som passar bäst för området.

EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete, eng. ECTC) lyftes fram som den lämpligaste samverkansformen och fick stort understöd. Dagens diskussioner fortsatte härifrån, bl.a. om hur fortsätta och realisera samarbetet utifrån detta.

–Det är viktigt att komma överens om samarbetsområden och samarbetsformer, så att vi kan koordinera och stärka styrningen framåt. Med hjälp av den här samarbetsformen möjliggör vi att vi kan förena våra krafter och på sikt nå framgång i konkurrensen om nödvändiga infrastrukturresurser på både nationell och internationell nivå, berättar Jonas Jonsson, stadsdirektör i Umeå.

– Som möjliga samarbetsområden diskuterades bl.a. näringsliv, transport och infrastruktur. Ett smidigt och ändamålsenligt transportsystem främjar företagsverksamhet, ökar investeringarna och förbättrar sysselsättningen genom att göra området mer attraktivt för näringsliv, boende och turism, säger Geir Waage, kommunstyrelsens ordförande i Rana kommun.

–Jag är mycket nöjd med de konkreta framstegen och att vi äntligen får möjlighet att komma överens om en samverkansform. Vi har möjligheten att bilda Europas nordligaste och mest energiska EGTS-gruppering och ge en extra kick åt våra långsiktiga infrastrukturprojekt. Den här samverkansformen kommer att passa oss mycket bra, konstaterar den förväntansfulla riksdagsledamoten och Kvarkenrådets vice ordförande Joakim Strand.

I fråga om samverkansformen går samarbetspartnerna vidare enligt följande:
–Nu kan vi föra ärendet vidare till våra egna organisationer och påbörja diskussionerna där för att sedan föra ärendet vidare på remiss till våra medlemmar, berättar Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.

Nordligt forum ordnas av projektet E12 Atlantica Transport som finansieras av Interreg. Projektet är ett samarbete mellan finländska, svenska och norska partner längs E12-korridoren. Samarbetsprojektet kartlägger gränsöverskridande
samarbetsmöjligheter och presenterar, då projektet avslutas, en ny framtida samverkansstruktur för partnerna.

Ytterligare information ges av:
Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet +358 50 918 6462

 

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommune (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)