10 / 12 / 2021

Jämställdhet – en konkurrensfördel i besöksnäringen

Besöksnäringen är en av världens största och snabbast växande näringar. För att vi i Kvarken ska stå oss i konkurrensen, behöver vi leva upp till förväntningarna hos dagens konsumenter – men också morgondagens. Kvarken destinations projektet har utvecklat en jämställdhetsguide som som är tänkt som inspiration och enkel vägledning. Läs mer och bekanta dig med guiden!

Varje dag googlas vi av potentiella kunder. Tror ni alla dessa känner sig tilltalade och inbjudna av våra webbplatser? Och vilka upplever att det vi erbjuder passar andra, men inte just dem?

För att stå oss i konkurrensen om dagens kunder – men också morgondagens – krävs att vi är i ständig rörelse. Konsumenter fäster idag allt större vikt vid att företag tar socialt ansvar och uppfattas som jämställda – inifrån och ut. Genom den här guiden vill vi visa hur du utan stora insatser kan arbeta för ökad jämställdhet.

Du hittar jämställdhetsguiden HÄR.

När vi utvecklade guiden var vi måna om att den skulle rymma många konkreta exempel – men få pekpinnar. Därför är den fylld med fotografier, exempel, övningar och konkreta vägledningar för hur vi med små medel kan göra skillnad i våra organisationer, för våra medarbetare och i samhället – samtidigt som vi stärker våra marknadspositioner.

Vi tror och hoppas att guiden ska verka i vardagen och leda vägen till (ännu) attraktivare destinationer i Kvarkenregionen.

Lycka till!