18 / 12 / 2013

Kvarken Multimodal Link -projektet fick en officiell start i Umeå 17.12

Målet med Kvarken Multimodal Link -projektet är att uppdatera och förstärka den nuvarande Kvarkentrafiken, och i det har den fungerande och pålitliga fartygstrafiken en viktig del. Där till finns det som målsättning att planera och utveckla en ny färja till Kvarkentrafiken. Städerna Vasa och Umeå ansvarar för projektet. Europas komission beviljade finansiering för projektet i oktober.

Målet med Kvarken Multimodal Link -projektet är att uppdatera och förstärka den nuvarande Kvarkentrafiken, och i det har den fungerande och pålitliga fartygstrafiken en viktig del. Där till finns det som målsättning att planera och utveckla en ny färja till Kvarkentrafiken. Städerna Vasa och Umeå ansvarar för projektet. Europas komission beviljade finansiering för projektet i oktober.

Projektets officiella starttillställning ordnades i Umeå den 17.12.2013. Alla huvudsamarbetspartners och organisationer som stöder projektet var på plats. Även representanter från Finlands kommunikationsministerium och Sveriges näringsdepartement var närvarande.

– Detta påvisar att projektet prioriteras högt på nationell nivå. TEN-T EA:s (Trans-European Transport Network Executive Agency) representant, projektchef Jaroslaw Kotowski var också med för han ville själv finnas här när detta fascinerande projekt sätts igång. Det är en ära att få honom hit för att bekanta sig med Vasas och Umeås hamnar, deras infrastruktur och förstås färjan som trafikerar mellan städerna, konstaterar Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.