12 / 06 / 2020

Kvarkenregionen – en vinnare bland resmålen efter coronakrisen?

Efter coronakrisen kommer troligtvis besökaren att favorisera destinationer med ren natur, naturaktiviteter, närhet till havet, upplevelser, utrymme och avskildhet.

Efter coronakrisen kommer troligtvis besökaren att favorisera destinationer med ren natur, naturaktiviteter, närhet till havet, upplevelser, utrymme och avskildhet. Troligt är också, att besöksmålets säkerhet, lugn och ro är viktiga kriterier när inhemska och kanske främst utländska besökare väljer resmål. Här kan Kvarkenregionens resmål, Kvarken Destinations, ligga bra till framöver eftersom man kan erbjuda just detta.

Företagen som medverkar i projektet Destination Kvarken ser med tillförsikt på framtiden trots oro, osäkerhet och bakslag under pågående coronakris. Det här ger den rapport vid handen, som Hanken Svenska handelshögskolan gjort inom ramen för projektet på basen av en undersökning som genomfördes bland företagen i april 2020.

Det positiva är, att företagen inte har lamslagits helt under krisen, utan de flesta har aktivt använt tiden till utvecklingsaktiviteter, för att vara bättre rustade när krisen är över. Man har t.ex. utvecklat och förbättrat sina webbsidor och nätbokningssystem, satsat på produkt- och tjänsteutveckling och säkerhet, men också fixat och renoverat under kristiden.

För att få en helhetsbild av turistaktörernas uppfattningar i hela Kvarkenregionen har Hanken i sin analys även tittat på motsvarande undersökningar från svenska sidan. Man ser tydliga likheter i hur företagen ser på krisen och de utmaningar den för med sig.

De flesta räknar med att inrikes turismen återhämtar sig snabbast, medan de utländska besökarna kanske låter vänta på sig till nästa år. Individuellt resande och bilturismen väntas öka. Både Finland och Sverige, liksom hela Norden, ses generellt som trygga resmål, emedan vi inte förknippas med massturism.

Det som företagen efterlyser av destinationerna i nuläget, är bl.a. hjälp med marknadsföring t.ex. genom gemensam marknadsföring i de nordiska länderna. Destination Kvarken projektet deltar naturligtvis även med marknadsföringsaktiviteter för att lyfta Kvarkenregionens turistföretag, dock förstås med beaktande av rådande reserestriktioner.

Coronavirus pandemin orsakar stora bekymmer för turismen, men samtidigt stärker situationen innovationsprocesserna bland företagen. Även destinationsbolagen kanske hamnar att omvärdera sina strategier och överväga ett bredare destinationssamarbete. Genom samarbete har Kvarkenregionens destinationer möjlighet till betydligt större synlighet på internationella turismmarknader.

Länkar till sammandrag och rapport:
https://www.kvarken.org/nyheter1/effekter-av-krisen-covid-19-i-turistforetag-i-kvarkenregionen
https://www.kvarken.org/assets/Uploads/COVID-19-REPORT-Hanken-6-2.pdf

Tilläggsfrågor om undersökningen:
Professor i marknadsföring, Peter Björk peter.bjork@hanken.fi, 040-352 1723
eller
Projektkoordinator, Destination Kvarken, Annika Pollari annika.pollari@hanken.fi, 050- 415 6440

***
Nya och större marknader tillsammans
Destination Kvarken (marknadsföringsnamn Kvarken Destinations) ska hjälpa exportmogna små och medelstora företag med fokus på besöksnäring att nå ut till nya marknader för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Syftet är att öka antalet besökare på området som omfattar följande destinationsbolags verksamhetsområden; Visit Vasa, Visit Umeå, Höga Kusten, Visit Seinäjoki Region, Visit Kokkola, Visit Jakobstad region samt Visit Kristinestad.
Genom gemensamma och intensifierade insatser jobbar vi för att öka antalet researrangörer som tar med destinationen i sitt programutbud. Vi vill också väcka det mediala intresset för större synlighet för destinationen. Projektet har även starkt fokus på digitalisering, forskning och utveckling inom besöksnäring i regionen.

Läs mer och bekanta dig med material som hittills tagits fram på kvarken.org och bekanta dig med den mot researrangörer riktade hemsidan kvarkendestinations.com

Projektparter:
Kvarkenrådet (Lead Part) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK | Hanken Svenska handelshögskolan | Umeå kommun | Visit Umeå AB | Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Medfinansiärer:
Kvarkenrådet (FI) | Vasaregionens utveckling Ab VASEK (FI) | Hanken Svenska handelshögskolan (FI) | Umeå kommun (SE) | Höga Kusten Destinationsutveckling AB (SE) | Österbottens förbund (FI) | Region Västerbotten (SE) | Region Västernorrland (SE) | Länsstyrelsen Västernorrland (SE) | Vasa stad/Visit Vasa (FI) | Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy (FI) | Kokkolan Matkailu Oy (FI) | Ab Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia (FI) | Kristinestads näringslivscentral (FI) | NLC Ferry (FI)