24 / 10 / 2013

Kvarkentrafiken presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16.10

Kvarkentrafiken och Vasaregionens innovationer inom havsindustrin presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16 oktober. I TEN-T dagarna deltog över 1000 personer, Europas sakkunniga inom lands-, havs- och flygtrafik samt tjänstemän, politiker och intressebevakningsorganisationer inom trafik.

Kvarkentrafiken och Vasaregionens innovationer inom havsindustrin presenterades under TEN-T-dagarna i Tallinn 15-16 oktober. I TEN-T dagarna deltog över 1000 personer, Europas sakkunniga inom lands-, havs- och flygtrafik samt tjänstemän, politiker och intressebevakningsorganisationer inom trafik. Under TEN-T dagarna presenterades Kvarken Multimodal Link projektet och Vasaregionens kunnande inom energiteknik och sjöfart.

Läs mera om TEN-T dagarna