25 / 10 / 2017

Livlig diskussion om ny samverkansform redan första dagen

Nordligt Forums första workshopdag är över. Diskussionen mellan finländska, svenska och norska politiker, tjänstemän och sakkunniga som verkar längs E12-stråket var livlig.

Pressmeddelande 25.10.2017

Livlig diskussion om ny samverkansform redan första dagen

Nordligt Forums första workshopdag är över. Diskussionen mellan finländska, svenska och norska politiker, tjänstemän och sakkunniga som verkar längs E12-stråket var livlig.
Avsikten med dagarna är att på ett effektivt sätt kartlägga hur en strategi och samverkansstruktur för dessa partner, som sedan länge har samarbetat, kunde se ut i framtiden.

–Den första dagen diskuterade vi vår gemensamma historia och hur samarbetet ser ut i dag, för att i morgon kunna koncentrera oss på framtidens behov, hot och möjligheter, berättar Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.

–Det har varit en intressant dag. Vi har samlats runt ett gemensamt ämne, och ännu vet ingen vart det kommer att leda. Den här dagen har visat att alla har målet att hitta en gemensam utgångspunkt, säger Lilly Bäcklund, ordförande för kommunstyrelsen i Lycksele och medlem i Kvarkenrådets styrelse.

–EGTS (europeisk gruppering för territoriellt samarbete, eng. EGTC) har redan länge setts som en av de möjliga framtida samverkansformerna, men processen är ännu inte färdig och först i morgon klarnar vår gemensamma ståndpunkt. Jag ser med spänning fram emot morgondagens diskussioner, tillägger Kim Berg, ordförande för stadsstyrelsen i Vasa.

På agendan den andra workshopdagen är att hitta de centrala samarbetsområden som man i framtiden vill satsa mer på längs E12-korridoren. Målet är också att presentera konkreta samverkansformer som lämpar sig för området, välja ut den som passar bäst för E12-området och diskutera hur man kan gå vidare och realisera den.

Nordligt forum ordnas av projektet E12 Atlantica Transport som finansieras av Interreg. Projektet är ett samarbete mellan finländska, svenska och norska partner längs E12-korridoren. Samarbetsprojektet kartlägger gränsöverskridande samarbetsmöjligheter och presenterar, då projektet avslutas, en ny framtida strategi och samverkansstruktur för partnerna.

Ytterligare information ges av:
Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet +358 50 918 6462

 

Intrerreg BA SV RGB

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommune (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)