31 / 10 / 2017

Med gemensam filmproduktion ut på den internationella marknaden

Projekt Spotlight High-Low Coast låter producera filmer i syfte att marknadsföra Kvarkens Skärgård, Höga Kusten samt Umeåregionen tillsammans.

Projekt Spotlight High-Low Coast låter producera filmer i syfte att marknadsföra Kvarkens Skärgård, Höga Kusten samt Umeåregionen tillsammans. Marknadsföringsfilmerna befäster det gränsöverskridande samarbete som genom projektet uppstått mellan destinationsbolagen Visit Vasa, Höga Kusten Turism och Visit Umeå, som alla varit involverade i arbetet med att ta fram filmerna. Två korta sommarfilmer med teman natur respektive aktiviteter har färdigställts. Framöver kommer en höst- och en vinterfilm samt en litet längre best of all seasons film att produceras.

– Vi ser filmmaterialet som ett välkommet och viktigt marknadsföringsverktyg när det gäller att nå ut till både den nationella och internationella turistmarknaden för att attrahera fler besökare till vår gemensamma region, säger Peter Källberg, projektledare vid Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

– Ur internationellt perspektiv ser man oss gärna som en enda destination. Eftersom vi ligger så nära varandra både i tid och geografi ser vi ett stort mervärde i att gå ut tillsammans. Filmerna skapar också goda förutsättningar för fortsatt samarbete efter projekttiden, tillägger Marianne Sjöström, projektledare vid Kvarkenrådet.

Loveframe AB från Örnsköldsvik står för filmproduktionen.

Filmen sommar/natur: https://www.youtube.com/watch?v=kHr7UnenE6o

Filmen sommar/aktiviteter: https://www.youtube.com/watch?v=UQs-0kF0YbU

spotligt summer 2 kopia

Intrerreg BA ENG RGB

Projektet Spotlight High-Low Coast är EU-finansierat genom INTERREG Botnia-Atlantica. Projektet är ett gränsöverskridande världsarvs- och turismprojekt med uppgift att ta fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och Umeåregionen och dess närregioner på ett hållbart sätt. Projekttiden fortgår till 31.5.2018.