09 / 09 / 2019

Nytt flaggskeppsprojekt tas fram i Kvarkenregionen

Kvarkenrådet har i ett brett partnerskap lämnat in en förstudieansökan som syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring regionala utvecklingseffekter av flygtrafik med eldrivna flygplan.

MÖJLIGHETER FÖR ELFLYG UTREDS

Jarl Sundqvist, Concordias verkställande direktör, Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet och Joakim Strand, riksdagsledamot i Finland och Kvarkenrådets ordförande, berättade om projektidén, projektets följande steg och dess möjligheter för regionen under pressinfotillfället som arrangerades 10.9.2019.

Kvarkenrådet har i ett brett partnerskap lämnat in en förstudieansökan som syftar till att utveckla partnerskapets projektidé kring regionala utvecklingseffekter av flygtrafik med eldrivna flygplan. En ansökan gällande förstudie lämnades in i augusti. Förstudien ska utveckla partnerskapets projektidé kring regional flygtrafik med eldrivna flygplan, bygga ett partnerskap runt projektidén samtidigt som en större projektansökan ska utarbetas. Fokus för projektansökan ska vara att utreda vilka regionala effekter elflygplan skapar och hur regionen kan tillvarata dessa. Ytterligare behöver även utredas hur regionens flygplats- och elinfrastruktur behöver utvecklas för att understödja regional elflygtrafik.

– Företagen i Kvarkenregionen satsar stort, färjan och EGTS är i hamn, vi-andan och viljan att tillsammans förnya, testa och skapa en stark region är faktorer som driver oss. Utöver detta ligger projektidén i linje med vår gemensamt över landsgränser antagna trafikstrategi. Ett elflygprojekt stärker våra energikluster och passar vår region som hand i handske, berättar Joakim Strand, riksdagsledamot i Finland och Kvarkenrådets ordförande.

Elflygets fördelar kan möjliggöra nya regionala flygtrafiklinjer, påverka regionala utvecklingen samt medför utvecklingsmöjligheter för flygplatserna i Kvarkenregionen.

– Regionens aktörer har visat stort intresse att delta i detta projekt, och vi är beredda att göra detta till vårt nya flaggskeppsprojekt. Elflygens nuvarande uppskattade aktionsradie och funktion passar väl in i vår geografiskt långsträckta region och skulle drastiskt kunna minska restiderna mellan regionens noder, skapa bättre underlag för näringsliv, kulturliv och offentlig samverkan i regionen, fortsätter Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet. – För en gångs skull är avstånden mellan noderna i Kvarkenregionen de helt perfekta. Vi har möjligheten att komplettera de befintliga förbindelserna med nya, korta och effektiva inom regionen. Förhoppningen är att vi har in en ansökan för att göra Kvarkenregionen till en elflygs testbädd redan i början av 2020.

FAKTARUTA OM ELFLYG
Elflyget bemöter de tre stora utmaningar som flyget har idag: klimat, ekonomi och tillgänglighet.

Klimat och miljö
Noll operativa utsläpp 50% lägre buller

Ekonomi
75–80% lägre bränslekostnader
50% lägre underhållskostnader
Mindre elplan som rymmer 20 personer har samma kostnad per passagerare som dagens plan med 150 säten.

Tillgänglighet
Lönsamhet för mindre trafikerade rutter
Nya möjligheter för regional flygtrafik