06 / 03 / 2017

Partnerskapets gränsöverskridande systemanalys snart klar

I februari samlades projektet E12 Atlantica Transports partnerskap i Mo i Rana i den sista av tre arbetsmöten inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen. De 35 deltagarna bestående av norska, svenska och finska partners längs E12-korridoren fick ta del av en ny arbetsversion av kartmaterialet som beskriver förhållanden längs E12-stråket. Gemensamma mål och delmål för transportsystemet diskuterades.

I februari samlades projektet E12 Atlantica Transports partnerskap i Mo i Rana i den sista av tre arbetsmöten inom ramen för den gränsöverskridande systemanalysen. De 35 deltagarna bestående av norska, svenska och finska partners längs E12-korridoren fick ta del av en ny arbetsversion av kartmaterialet som beskriver förhållanden längs E12-stråket. Gemensamma mål och delmål för transportsystemet diskuterades.

Mötesdagarna inleddes med presentationer av bl.a. ordförande i Mo i Rana kommun Geir Waage som berättade om läget och framtida planer i Mo i Rana med omnejd. Däribland det stora flygplatsprojektet i Helgeland som kommer ha stor påverkan för hela E12-korridoren om projektet förvekligas. Postdoktor Krister Salamonsen berättade om ett annat projekt som kommer utveckla framtida arbetet med E12-korridoren, nämligen det nyuppstartade Interreg/Botnia-Atlantica finansierade projektet BA3NET. Projektet är ett sk. systerprojekt till E12 Atlantica Transport och ska bistå E12-projektet med analyser och underlag för hållbara beslut om transportstrategier.

Krister Salomonsen från Universitetet i Nordland berättade om det nyuppstartade Interreg/Botnia-Atlantica finansierade projektet BA3NET

Mötesdeltagarna hade samlats i Mo i Rana för att fortsätta diskutera systemanalysen som påbörjades i höstas. Analysen slutförs under vårvintern och den syftar till att skapa en utvecklingsstrategi för regionens transportsystem och ska utgöra ett underlag för långsiktig transportplanering på regional och nationell nivå. Analysen utgår från hur transportsystemet fungerar idag, hur det bör fungera om 15-35 år och prövar sedan olika strategier för att nå målsättningarna.

– Systemanalysen, som även omfattar ett interaktivt kartmaterial, slutförs under mars månad. Den utgör en grund för den gränsöverskridande trafikstrategin som kommer utarbetas i E12 Atlantica Transport, berättar Umeå kommuns infrastrukturstrateg Andreas Forsgren, projektledare i projektet. – Systemanalysarbetet har utförts i samarbete med Ramböll och inom ramen för Rambölls uppdrag ingår även att konstruera en metod för att följa utvecklingen i E12-stråket över tid. Detta ökar kunskapen om stråket, skapar mätbarhet och utvärderbarhet.

Umeå kommuns infrastrukturstrateg Andreas Forsgren berättar att arbetet som nu slutförs överförs till följande arbetspaket och kommer påverka även det sista skedet av projektet.

Den gränsöverskridande systemanalysen genomförs i arbetspaketet Funktionellt transportstråk som syftar till att ytterligare optimera och utveckla lösningar för E12-stråket. När systemanalysrapporten är klar överförs den till följande skede, dvs. till arbetspaketet Gränsöverskridande strategier. Där utarbetar man förslag till både strategier och studerar strukturer kring gränsöverskridande infrastrukturplanering.
Underlagen som utvecklas i projektet utgör en välutvecklad grund för att diskutera och utveckla former för framtida samverkansstrukturer, vilket sker i det tredje arbetspaketet Framtida samarbetsstrukturer.
Visionen är att en tydligt formaliserad samverkan ska bidra till ett ökat samarbete, både i regionen, men också till angränsande transportkorridorer. Projektets slutresultat presenteras våren 2018.

Läs mer om det Interreg/Botnia-Atlantica finansierade E12 Atlantica Transport här
och om BA3NET på botnia-atlantica.eu/om-beviljade-projekt/projektbank/e12-atlantica-ba3net

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp