Project

Fast förbindelse över Kvarken ur ett miljöperspektiv

Projektrapporten utreder de miljömässiga förutsättningarna av en fast förbindelse över Kvarken.