27 / 03 / 2018

Var nyfiken!

Var nyfiken! Kom och bekanta dig med Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High‐Low Coast som visar upp sig på Österbottens Stormässa 7–8.4 i Botniahallen i Korsholm.

Var nyfiken! Kom och bekanta dig med Kvarkenrådets Botnia-Atlantica projekt Spotlight High‐Low Coast som visar upp sig på Österbottens Stormässa 7–8.4 i Botniahallen i Korsholm. Det blir något av en slutuppvisning av projektet och vad det åstadkommit under sin projekttid. Projekttiden avslutas i maj.

Spotlight är ett gränsöverskridande turism‐ och näringslivsinriktat världsarvsprojekt som tagit fram produktpaket och marknadsföringsmaterial för att attrahera fler besökare att ta del av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och dess närregioner på ett hållbart sätt. Umeåregionen är en del av den naturliga resvägen när man reser mellan de två delarna av det gemensamma världsarvet och har därmed också medverkat i projektet.

Kom och träffa oss projektledare under mässan och få resetips i Världsarvsområdet på avdelning A90.

Två länder – Ett världsarv Välkommen!

https://www.suurmessut.fi/start