23 / 11 / 2015

Världsarvs- och turismprojektet Spotlight High-Low Coast har beviljats EU-finansiering

EU har via Botnia-Atlanticaprogrammet beviljat finansiering till det turism‐ och näringslivsinriktade världsarvsprojektet Spotlight High‐Low Coast.

Gränsöverskridande samarbete ska locka turister
Nu gör hela Höga Kusten området, Umeåregionen och Kvarkens skärgård gemensam sak för att locka fler turister till Kvarkenregionen.

Projektorganisationen består av en heltidsanställd projektledare vid Kvarkenrådet r.f samt deltidsanställda resurser hos de övriga samarbetsparterna Visit Umeå turistcenter, Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK).

Målgruppen för projektet är företagare, turistorganisationer och världsarvsförvaltare i dessa tre delregioner som genom samarbete ska arbeta fram konkreta produktpaket till turister och även ta fram material för marknadsföring av paketen. Alla åtgärder skall vara riktade till gemensamt överenskomna marknader och det skall kunna användas i samarbetet över landsgränserna i Kvarkenregionen. De utarbetade koncepten skall testas under projekttiden samt fungera som modeller efter projekttiden. Här kommer samarbetet med destinationsbolagen i de berörda regionerna att utgöra en viktig del.

– Vi är bra på att förvalta världsarvet men sämre på att kommersialisera det. För att lyckas få hit fler turister behövs produkter som är gångbara på den internationella marknaden. Sådana gemensamma produktpaket finns inte i dag, berättar Marianne Sjöström, nyanställd projektledare för Spotlight High‐Low Coast på Kvarkenrådet.

Fler turister till regionen men på omgivningens villkor

Viktigt i projektet är även hållbarhetstänkande. Turismen är en av världens största näringar. Det innebär oändliga möjligheter till upplevelser och ekonomisk tillväxt, men det innebär också ett slitage på vår jord. Därför ligger fokus även på hållbar turism, att man tar hänsyn till bl.a. miljön vid resmålet då man utvecklar näringen. Projektet väntas bidra till att höja antalet turister i regionen, samtidigt som det kompletterar Umeå och Vasas gemensamma arbete med Midway Alignment och strävan efter förbättrade förbindelser och ökat utbyte över Kvarken.

– Om vi i paketerar tillsammans över landsgränsen kan vi utveckla en egen speciell upplevelse. Alla destinationer vill ha fler besökare och dagens turister tar sällan del av bara ett besöksmål eller område på sin resa. Vi vill att våra turister gör rundresor i vår gemensamma region och det finns därför en poäng att vi gör detta ihop. Vi kan tack vare färjeförbindelsen erbjuda en enastående chans att besöka två länder, unika miljöer och upplevelser. Dessutom har turismbranschen störst tillväxtpotential även utan stora investeringar, beskriver Sjöström.

Projektet bygger vidare på tidigare världsarvsprojekt samt på Botnia Marketing. Projektets totalbudget är 750 000 euro under en 3‐årsperiod. Den Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Botnia-Atlantica står för 60% av projektfinansieringen. Utöver Kvarkenrådet r.f. som projektägare deltar ytterligare åtta andra aktörer på båda sidor av Kvarken, dvs. Österbottens Förbund, Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK), Vasaregionens Turism Ab/Visit Vasa, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Umeå kommun, Världsarvet i Kvarken r.f.

Mer information:

Finland:
Marianne Sjöström Projektledare Spotlight High-Low Coast, Kvarkenrådet r.f. +358 (0) 40 678 8375

Sverige:
Mia Karlsson Projektledare Spotlight High-Low Coast, Höga Kusten Destinationsutveckling AB +46 (0)70-360 24 05
Erja Back Projektledare Spotlight High-Low Coast, Visit Umeå turistcenter +46 (0)70-647 62 78