31 / 08 / 2023

Energisamarbete och hållbara transporter är viktigare än någonsin tidigare

Fredagen den 11 augusti hölls den andra delen av Kvarkenrådets evenemang under Wasa Future Festival. Energisamarbete och hållbara transporter i Kvarkenregionen var temat för evenemanget.

Förmiddagen började med en kort sammanfattning av moderator Sarah Väre och Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström om vad som sades under evenemanget dagen innan. Temat för fredagens evenemang var samkoordinering i Norden – ytterligare aspekter som påverkar krisberedskapen och tillgängligheten.

Huvudtalaren på fredagen var Viktor Salenius, doktorand vid Saïd Business School på University of Oxford. Han argumenterade att gränsöverskridande samarbete i regionen inte bara är önskvärt utan också nödvändigt för en hållbar omställning till grön energiproduktion. Läs mer om Viktors presentation HÄR.

Maria Jalvemo, programledare på Svenska Kraftnät, sa att nästan alla som arbetar med marknadsprognoser inom elbranschen ser att vi skulle behöva ett till Sverige när man pratar om elförbrukning.

– Vi kan nästan se ett tredubblat behov av el från de olika industrisektorerna i Sverige, sa Jalvemo.

Hon påpekade att norra Sverige är en stor producent av el för resten av Sverige. Norra Sverige transporterar mycket el från norr till söder.

– Men redan runt 2027 kommer vi att nå svängningspunkten, där norra Sverige kommer att behöva importera el.

Bothnia Green Energy-projektet främjar samarbetet inom energiområdet

Peter Hedman, projektledare för Bothnia Green Energy och vd för Regionakademien berättade om vikten av samarbete inom energiområdet och presenterade projektet Bothnia Green Energy.

Botnia Green Energy är ett projekt som stöder utvecklingen av hållbara energilösningar. Något helt nytt är att projektet samarbetar för att bygga innovativa nätverk och ekosystem kring regionens energibolag.

– Energisamarbete och hållbara energilösningar är viktigare än någonsin tidigare, påpekade Hedman.

Energibolagen i regionen strävar efter ännu mer samarbete

Sedan var det dags för fredagens första panelsamtal. Temat för paneldiskussionen var energisamarbete i Kvarkenregionen. Deltagarna bestod av Maria Jalvemo, Ann-Christine Schmidt, Head of R&D på Skellefteå Kraft, Victor Wistbacka, utvecklingschef på Herrfors, och Anders Ahnlid, generaldirektör på Kommerskollegium.

Jalvemo berättade att Svenska Kraftnät redan har ett mycket nära samarbete med de regionala operatörerna, som Skellefteå Kraft, men att det behövs ännu mer samarbete.

– Eftersom energi och elektricitet håller på att bli en knapp resurs och när vi tittar på nya tekniska lösningar måste vi använda alla olika former eller källor av energi och el på det mest effektiva sättet. För att kunna hitta det mest effektiva sättet behöver vi arbeta tillsammans ännu närmare, annars slösar vi bort det, förklarade Jalvemo.

Ann-Christine Schmidt påpekade att energibolagens samarbete är mycket viktigt.

– Vi kan lära oss av varandra, både som människor och företag. Vi har också gemensamma utmaningar. Jag tycker att Bothnia Green Energy-projektet är ett bra sätt att starta energisamarbetet i Kvarkenregionen, påpekade Schmidt.

– Genom att föra samman intressanta människor får man intressanta idéer, fortsatte Victor Wistbacka.

Anders Ahnlid påpekade att samarbete alltid behövs. Han sa att det finns ett behov av bättre reglering av energimarknaden i EU. Men ramvillkoren för handel med andra källor, andra produkter, varor och tjänster, kommer att vara nyckeln även för utvecklingen av energibolagen.

– Vi har en enormt ökande efterfrågan framför oss när det gäller elanvändning. För att kunna göra detta tillsammans för den gröna omställningen, som är ett globalt problem, är effektiva marknader en nyckelförutsättning, sa Ahnlid.

Hållbara transporter kommer att stärka den regionala utvecklingen

Ämnet för den andra delen av fredagens program var hållbara transporter i Kvarkenregionen. Isak Brändström, projektledare för FAIR 2 och infrastrukturstrateg på Tyréns, höll en kort presentation av vad som gjordes i FAIR-projektet, som fokuserade på en tidig implementering av elflyg.

Brändström presenterade också kort de nya projekt som Kvarkenrådet kommer att ta del av de kommande åren, som är New North och FAIR 2. FAIR 2 är en fortsättning på FAIR-projektet. Syftet är att öka förståelsen för efterfrågan på hållbart regionalflyg. Projektet New North syftar till att analysera transportsystemet i de norra delarna av Norden i ljuset av den förändrade geopolitiska situationen.

Hållbara transporter var också temat för den andra paneldiskussionen på fredagen. Panelen bestod av Peter Källberg, projektchef inom turism på VASEK, Elisabet Kivimäki, Key Account Manager på Into Seinäjoki, Niklas Andersson, infrastrukturstrateg på Sundsvalls kommun, och Stig-Göran Forsman, vd för Karleby-Jakobstad flygplats.

Källberg trodde att elflyg kommer att göra resandet lättare.

– Jag tror att vi kommer att se en ökning av passagerare som reser med flyg. Det kommer att underlätta sättet att resa eftersom det kommer att förkorta resetiderna.

Elflyg blir bara en del av de hållbara transporterna. Det finns redan idag olika typer av hållbara bränslen. Drönare är också verklighet.

– Man kan göra många saker med drönare. Många företag använder redan drönare för olika ändamål, till exempel för att lyfta solpaneler. I Seinäjoki har vi lagt mycket fokus på drönarlogistik, förklarade Elisabet Kivimäki.

– Jag tror att reglering kommer att bli den viktigaste delen i framtiden. Vi måste börja med 3D-stadsplanering eftersom den stora utmaningen är det lägre luftrummet där dessa luftfarkoster kommer att flyga. Vi har ingen reglering gällande det, förklarade Niklas Andersson.

Stig-Göran Forsman argumenterade att hållbar flygtrafik kommer att göra det möjligt för små flygplatser att fortsätta sin verksamhet.

– Vi har mindre flygplan och våra kostnader är inte så stora. På så sätt kommer vi att få nya företag som är intresserade av att investera i flygplatserna, sa Forsman.

– Det ger hopp till små flygplatser eftersom det för närvarande inte är möjligt att driva vissa rutter med de nuvarande flygplanen. Vi kommer att få nya rutter som kan trafikeras från våra flygplatser. Det kommer att stärka den regionala utvecklingen samt öka affärsmöjligheterna och turismen. Det är en mycket positiv utveckling ur vår synvinkel, fortsatte Kivimäki.

Mathias Lindström avslutade evenemanget med att be alla att agera.

– Det händer ingenting om man inte agerar. De som agerar är personer som är intresserade av att utveckla regionen. Det är vi som sitter här idag. Vi har alla ett ansvar att börja göra saker för att skapa en bättre region för framtiden.

Ladda ner Maria Jalvemos presentation HÄR
Ladda ner Peter Hedmans presentation HÄR
Ladd ner Isak Brändströms presentation HÄR
Kolla på streamingen HÄR
Läs de andra texterna om Wasa Future Festival HÄR, HÄR och HÄR
Läs mer om Bothnia Green Energy project HÄR
Läs mer om FAIR projektet HÄR
Läs mer om FAIR 2- och New North-projekten HÄR

 

 

 

 

 

Maria Jalvemo påpekade att vi kommer att se nästan ett tredubblat behov av el från de olika industrisektorerna i Sverige.

Anders Ahnlid menade att effektiva marknader är en nyckelförutsättning när det gäller den ökade efterfrågan på el.

Peter Hedman presenterade Bothnia Green Energy-projektet på Wasa Future Festival.

Isak Brändström presenterade de nya projekten FAIR 2 och New North.

Peter Källberg påpekade att elflyg kommer att underlätta resandet i framtiden.