07 / 04 / 2020

Ett helt nytt transportslag med stor betydelse för regionen – och för hela Norden

Fiskerud kommer att ha en viktig roll i det planerade elflygsprojektet FAIR, som Kvarkenrådet i partnerskap med bland annat just RISE, ansökt om finansiering för.

– Ett helt nytt transportslag – som en buss med vingar, beskriver Maria Fiskerud, senior projektledare vid RISE, Research Institutes of Sweden, elflygens roll i Norden inom en nära framtid.

Maria Fiskerud kommer i egenskap av projektledare för NEA, Nordic Network for Electric Aviation som drivs av RISE, också att ha en betydande roll inom FAIR-projektet som Kvarkenrådet i partnerskap med flertalet andra aktörer söker finansiering om.

Fiskerud kommer att ha en viktig roll i det planerade elflygsprojektet FAIR, som Kvarkenrådet i partnerskap med bland annat just RISE, ansökt om finansiering för. Hon har en bakgrund som bland annat VD för Fly Green Fund, direktör för SkyNRG Norden samt kommunikations- och marknadsdirektör på AkzoNobel.

Som nuvarande projektledare för NEA, Nordic Network for Electric Aviation som drivs av RISE, är hennes roll i Kvarkenrådets elflygsprojekt FAIR självklar eftersom RISE också är en av de planerade stödmottagarna för FAIR och även ledare för ett av arbetspaketen i projektet.

– Som projektledare jobbar jag främst med olika systemlösningar – inte direkt med de tekniska lösningarna, inleder Fiskerud.
Hon ser FAIR-projektet som mycket viktigt för både hela Norden och för de enskilda regionerna här, av flera orsaker. En tidig implementering av elflyg i regionen skulle möta regionens utmaningar med demografiska förändringar, långa avstånd och bristande kommunikationer i öst-västlig riktning – men även det globala kravet och behov att minska klimat- och miljöpåverkan.

– Projektet ger möjlighet till regional utveckling och nya affärsmöjligheter, eftersom elflyg i sig möjliggör nya affärsmodeller med fler direktlinjer och dessutom kan få ihop en affär även på kortare flygsträckor. Det öppnar upp för ett system med friare avgångar med färre passagerare, fortsätter Fiskerud.

Samarbetsmöjligheterna mellan regionerna och de nordiska länderna skulle öka och här nämner Fiskerud Umeå och Vasa som ett konkret exempel.
– Här skulle elflyget utgöra en form av flygbro mellan städerna.

Enligt Fiskerud är både flygbranschen och elflygstillverknarna redo.
– Om de nordiska länderna samarbetar blir vi den elfte största ekonomin i världen och kan göra skillnad genom att visa att vi har modiga politiker och förmåga att agera redan idag, konstaterar hon.

Text: Anna Sand
Foto: Staffan Flodin