26 / 08 / 2021

Ett steg närmare regional elflygstrafik

Det tvååriga projektet FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) startades för drygt ett år sedan och kan sammanfattas som ett första steg i förberedandet av Kvarkenregionen för en tidig implementering av elflyg. Under Wasa Future Festival fick vi veta mer om vad som gjorts inom projektet under årets gång. Kontentan av presentationerna var tydlig - tekniken finns redan, den utvecklas i en rasande takt och det som nu krävs är vilja och mod att fatta fler gemensamma beslut.

Det tvååriga projektet FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) startades för drygt ett år sedan och kan sammanfattas som ett första steg i förberedandet av Kvarkenregionen för en tidig implementering av elflyg. Under Wasa Future Festival fick vi veta mer om vad som gjorts inom projektet under årets gång. Kontentan av presentationerna var tydlig – tekniken finns redan, den utvecklas i en rasande takt och det som nu krävs är vilja och mod att fatta fler gemensamma beslut.

– Ännu för ett år sedan såg elflygsdiskussionen som galenskap av många, men för tio år sedan trodde inte heller många på en ny Kvarkenfärja. Vi har visat att allt är möjligt och det här är inget vi arbetar med för sakens egen skull, utan för att regionen ska kunna utvecklas. Vi behöver bättre infrastruktur på alla nivåer och elflyg är svaret på många av våra utmaningar, inleder Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

Andreas Forsgren och Isak Brändström, projektledare för FAIR, fortsätter:
– Syftet med projektet är att öka kunskaperna om tekniken, att undersöka möjligheter och behov i regionen samt vilka investeringar som krävs.
Projektet indelas i tre olika arbetspaket varav det första omfattar kartläggningen av regionala effekter av elfygstrafik, det andra ska fastställa riktlinjer för implementeringen av densamma och de tredje att starta upp en gränsöverskridande innovationsprocess. Att lyfta fram fördelarna med elflyg är inte svårt:
– De skapar möjlighet till nya, korta rutter, har lägre driftskostnader, för mindre oljud och ger dessutom inga utsläpp – de är miljövänliga. De ställer dessutom betydligt mindre krav på kring-infrastruktur än konventionella flyg, fortsätter Forsgren.

Kvarkenregionen är ett utmärkt område för en tidig implementering av många orsaker:
– Våra redan existerande relationer och vår långa erfarenhet av samarbete i transportfrågor utgör en bra bas. Att det dessutom finns ett energikluster här och att det nu även växer fram en hel ny industri – ett batteribälte – förstärker både behovet och stöder utvecklingen samtidigt. Dessutom ser vi en ökning i den gränsöverskridande turismen i regionen, som också kunde dra stor nytta av elflygen, tillägger Brändström.

De stora utmaningarna ligger i medvetenheten och acceptansen och de initialt höga investeringskostnaderna. För att regionen ska kunna leda elflygsutvecklingen måste vi kunna hantera investeringarna och de kapitalkostnader det skulle medföra. 
– Men det krävs också en förståelse för användarnas behov och rimliga prisnivåer. Kostnadseffektiva laddningslösningar måste utvecklas och flygplatsavgifterna måste ses över. Det krävs ett samarbete mellan såväl stat och myndigheter som lokala elbolag och andra aktörer, summerar Forsgren och Brändström.

Kvarken-Destinations-1066 (1)

Lars Westin från Umeå Universitet samt Helka Kalliomäki och Antti Mäenpää från Vasa Universitet, har varit engagerade i projekt FAIR: s första arbetspaket och redogjorde för sina slutsatser under Wasa Future Festival.
Foto: Anna Sand / bySand

Riitta Björkenheim, utvecklingsdirektör på VASEK, tvivlar inte på möjligheterna att lyckas i regionen.
– Vi har modet, vi har en kultur kring att lyckas och konsekvent samarbete är nyckeln till detta. Nu växer dessutom behovet av en ny, gemensam arbetsmarknad fram.

Lars Westin, professor i regional ekonomi på Umeå Universitet, och Antti Mäenpää från Vasa Universitet, redogjorde för hur vi kan dra nytta av elflygen och när de första regionala elflygsrutterna kunde vara verklighet.
– Det är mycket på gång i regionen och vi ser ett ökat behov av expertis – också gemensam, gräns- och företagsöverskridande sådan. De industrier som nu växer fram i alla tre länder kommer att skapa ett ökat behov av resande– ett snabbt och miljövänligt sådant. Det finns dessutom stor potential inom turismen och regionen skulle utgöra en utmärkt bas för själva elflygsindustrin, menar Mäenpää.

Westin konstaterar att det som krävs för att börja bygga ett nätverk av både inrikes- och landsöverskridande rutter är en organisation som jobbar gränsöverskridande i dylika frågor – vilket vi redan har – men även mer businessorienterade aktörer.
– Med starka aktörer i bakgrunden är det möjligt att inleda elflygningar över Kvarken inom fem år, menar Westin.

Arne Smedberg, VD för Bio Fuel Region, instämmer.
– För tillfället gör omkring tio olika tillverkare testflygningar och det första elflyget kommer ut på marknaden nu i augusti. Det första egentliga passagerarelflyget beräknas komma 2026 och innan 2030 kommer vi att få se fler modeller med olika batteritekniker.
– Vi befinner oss i en kraftig utvecklingsfas och det är inte teknologin som utgör flaskhalsen, utan själva implementeringen av den på flygmarknaden. Certifieringsprocessen är komplicerad och tidskrävande och ännu saknas en standard för laddningsinfrastrukturen. Men ser vi fem till tio år framåt i tiden kan alla dessa frågor vara lösta, avslutar han.


Text och foto: Anna Sand

Kvarken-Destinations-1066 (1)

Projektledare Andreas Forsgren och Isak Brändström i diskussion med Riitta Björkenheim från VASEK och moderator Anna Bertills.
Foto: Anna Sand / bySand

Ifall du missade evenemanget kan det ses: HÄR

Läs även Vaasa Insiders sammanfattning: HÄR

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp