20 / 05 / 2019

Ett viktigt steg mot förnyad organisation – Det första helnordiska EGTS-området i Europa

Årsmötet gav styrelsen och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med att etablera Kvarkenrådet EGTS – det första helnordiska EGTS området i Europa blir därmed verklighet!
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Årsmötet gav styrelsen och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med att etablera Kvarkenrådet EGTS – det första helnordiska EGTS området i Europa blir därmed verklighet!

Målsättningen är att nya organisationen inleder sin verksamhet 1.1.2020 och att Kvarkenrådet r.f:s verksamhet upphör att gälla 31.12.2019.