24.05.2021

StoryTagging info 24.5.2021

StoryTagging och hur du kan jobba med platsbaserade berättelser?
StoryTagging info 24.5.2021

Kom med på informationstillfället måndagen den 24.5.2021 kl. 18-19 (finsk tid) via TEAMS

Tule mukaan infotilaisuuteen keskiviikkona 26.5.2021 klo 18-19 TEAMS:in kautta.

Arrangör / järjestäjä: STORYTAGGING
* Sista anmälningsdag 24.5.2021 kl. 12 (finsk tid) / Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.5.2021 klo 12

Hojdkurvor_03

Platsbaserade berättelser
Vill du veta mera om projektet StoryTagging och hur du kan jobba med platsbaserade berättelser? Kom med på informationstillfället
måndagen den 24.5.2021 kl. 18-19 (finsk tid) via TEAMS

Paikkaperustaisia tarinoita
Haluatko tietää enemmän hankkeesta StoryTagging ja miten sinä voit työskennellä paikkaperustaisilla tarinoilla? Tule mukaan infotilaisuuteen keskiviikkona 26.5.2021 klo 18-19 TEAMS:in kautta

Möteslänken skickas till deltagarna under samma dag som tillfället hålls. / Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään samana päivänä kun tapahtuma järjestetään.

Arrangör / järjestäjä: STORYTAGGING

Projektet StoryTagging  strävar till att lyfta fram natur- och kulturarvet genom att söka fram och dokumentera olika berättelser och blåsa liv i dem – kanske till och med genom nya produkter. Kvarkenrådet EGTS är en av de i projektet delaktiga parter.

StoryTagging-hanke pyrkii tuomaan esiin luonto- ja kulttuuriperintöä etsimällä ja dokumentoimalla erilaisia kertomuksia ja puhaltamalla niitä henkiin – ehkä jopa uusilla tuotteilla. Merenkurkun neuvosto EAYY on yksi hankkeen kumppaneista.