21 / 09 / 2022

FAIR-projektet har kartlagt vad som krävs för att bli en tidig implementerare av elflyg

Elflygsprojektet FAIR är på slutrakan – slutkonferensen pågår och slutrapporten, som beskriver hur regionen ska gå till väga för att möjliggöra regionala elflyg, kan nu läsas i sin helhet.

FAIR (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation) är ett nordiskt samarbetsprojekt för att stödja en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarken-Nordland regionen. Elflyg kommer att vara ett riktigt transportalternativ inom en snar framtid. Det kommer att vara särskilt attraktivt i regionala öst-västliga förbindelser och särskilt konkurrenskraftigt när man överbryggar naturliga barriärer som hav eller berg. 

– FAIR har sammanställt en unik kunskap om vilka möjligheter det regionala elflyget erbjuder Kvarken- och Nordlandregionen och vad som krävs för att vara en tidig aktör i ett internationellt sammanhang, säger Andreas Forsgren, FAIR-projektledare och avdelningschef på Tyréns. 

Transport- och kommunikationsverket Traficom säger i sin färska rapport att elflyg är ett trovärdigt alternativ för de små passagerarvolymerna i Finland. Rapporten hänvisar bland annat till arbete som utförts i FAIR-projektet. Dessutom skrev Finlands kommunikationsminister Timo Harakka nyligen en nyhetskolumn där han anser att elflyg är en del av Finlands framtid. 

– FAIR har satt vår region på kartan när det gäller elflyg och dess betydelse för regional tillgänglighet. Vi är nu en aktör som omvärlden vänder sig till med frågor och samarbetsinitiativ och vi har påverkat hur frågan hanteras på nationell nivå i Norden, säger Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet EGTS. 

– Vi har lagt en bra grund för att fortsätta utveckla denna region till en föregångare av elflyg. Vi ska jobba för att bli den första regionen som aktivt tar i bruk reguljära elflyg – även gränsöverskridande elflyg, fortsätter Lindström. 

Elflygplan designade för kommersiellt passagerarbruk är under tillverkning och inom ett par år kommer de att vara klara. Första generationens elflyg kommer endast att rymma ett fåtal passagerare och kommer främst att användas för lokal och regional flygtrafik. 

– Elflyg utvecklas snabbt tack vare stora förbättringar inom batteritekniken under de senaste årtiondena. Det regionala elflyget har potential att radikalt öka tillgängligheten i Kvarken- och Nordlandregionen, säger Forsgren. 

Med tanke på den nordiska energiblandningens sammansättning kan den ökade tillgängligheten uppnås på ett klimateffektivt sätt. Lägre operativa kostnader på grund av elektrifiering kan göra det regionala flyget ekonomiskt konkurrenskraftigt. 

– I hela Kvarken- och Nordlandregionen behöver den nödvändiga infrastrukturen för elflyg byggas ut. Att vara en tidig aktör ger också möjligheten att skapa regional utveckling kopplat till elflyg. För att lyckas bör regionens aktörer uppmana det lokala näringslivet med att utveckla nya produktions- och tjänsteerbjudanden, säger Forsgren. 

FAIR-projektet har pågått de senaste två åren och nu har slutrapporten lanserats i samband med slutkonferensen. Syftet med rapporten är att förklara varför elflyg ska fånga vår uppmärksamhet och beskriva hur regionen ska gå till väga för att möjliggöra regionala elflyg. Slutkonferensen arrangeras tillsammans med projektet Nordic Battery Belt Logistics. Båda projekten leds av Kvarkenrådet EGTS i samarbete med partners från Finland, Sverige och Norge. 

Läs hela slutrapporten HÄR. Rapporten innehåller redogörelser för vad som har gjorts i projektet, med förslag på åtgärdslista och med länkar till mer fördjupade rapporter och annat material som tagits fram i projektet. 

 

FAIR bereder Kvarken-Nordland regionen för en tidig implementering av elflyg. Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheterna och kartlägger både behov och de tekniska investeringarna som behövs. 


www.flyfairkvarken.com