07 / 02 / 2023

FAIR-projektet var nominerat för Arctic Awards 2022

FAIR-projektet var en av finalisterna i Arctic Awards 2022. Under Arctic Awards ceremonin, som ordnades i Uleåborg, tillkännagavs att Wasteless Karelias projektet hade röstats till vinnare.

På onsdag 25. januari ordnades Arctic Awards ceremonin i Uleåborg för att tillkännage vinnaren av Arctic Awards 2022. Utöver FAIR-projektet var också två andra projekt nominerade: Grude – Green Rural Economy projektet och Wasteless Karelias projektet. Efter en spännande omröstning, som började redan den femte december 2022, avslöjades det att Wasteless Karelias projektet hade vunnit omröstningen.

– Från Kvarkenrådets sida, och på hela projektpartnerskapets vägnar, vill vi tacka alla som röstade på FAIR-projektet. Att vara i final har redan varit en ära, även om vi redan tidigare varit stolta över partnerskapet och FAIR-projektet, säger Kvarkenrådets kommunikationschef Johanna Häggman.

– Det var spännande in i det sista eftersom alla finalister höll sina pitchar före prisutdelningen, precis innan röstningen slutade. Vi vill också tacka alla partners och alla som har arbetat för detta projekt, och naturligtvis också finansiärerna av projektet. Det skulle inte finnas något projekt utan verkligt gränsöverskridande samarbete, initiativtagare, verkställare och finansiärer – tack, fortsätter Häggman.

Ett pris med fokus på hållbar utveckling med ett starkt engagemang från intressenterna i Arktis

Efter en paus under 2021 är Arctic Awards tillbaka för att lyfta fram exceptionella projekt som fokuserar på ämnen av särskild relevans för det arktiska området. I år har alla de fem ursprungliga Arctic Cooperation programmen under finansieringsperioden 2014–2020: Northern Periphery and Arctic programmet 2014–2020, Interreg Botnia-Atlantica, Interregnord, Kolarctic CBC och Karelia CBC programmet, fått nominera två projekt var som fokuserar på hållbar utveckling i det arktiska området och som har ett starkt engagemang från arktiska intressenter.

I oktober och november 2022 presenterades de 10 nominerade projekten på Arctic Cooperations Facebook-sida. Efter det valde en jury ut tre finalister som deltog i en online kampanj. Till sist fick allmänheten rösta på sin favorit och på detta sätt utsågs vinnaren.

Målet med Arctic Award är att identifiera god praxis, främja arktiskt gränsöverskridande samarbete och öka medvetenheten om projekten bland/ mellan varandra. Arctic Awards lanserades för första gången 2017.

Foto: Wasteless Karelias projektgänget som vann Arctic Awards 2022.

 

FAIR var ett två år långt projekt för att stödja en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarken-Nordlandregionen. Projektet höjde kunskapen om elflyg, utredde möjligheterna och kartlade både behov och de tekniska investeringarna som behövs.

www.flyfairkvarken.com