30 / 06 / 2022

Latausinfrastruktuuri-investointeja koskevat ohjeet alueellisille lentoasemille

FAIR-hankkeessa julkaistussa uudessa raportissa selvitetään, millaista tietoa toimijoiden on hankittava alueellisten lentoasemien valmistelemiseksi sähköilmailua varten. Raportissa myös tutkitaan, millaisia askelia täytyy ottaa tämän tiedon muuttamiseksi toimiin ja tuloksiin.

Merenkurkun alueen ja Norlannin maakunnan lentoasemat ovat kiinnostuneita edellytyksistä sähkölentokoneiden saamiseksi lentoasemilleen. FAIR-hankeryhmä on vieraillut useilla alueen lentokentillä keskustelemassa sähköilmailun ja yksittäisten lentoasemien edellytysten kehittämisestä.

– Olemme kohdanneet aitoa kiinnostusta ilmailun tulevaisuuteen sekä ylipäätään kestävyyteen ja etenkin sähkölentokoneisiin vierailemillamme lentokentillä, kertoo BioFuel Regionin toimitusjohtaja Arne Smedberg. Sähkölentokoneiden käyttöönottoon liittyy kuitenkin paljon tuntemattomia tekijöitä ja muuttujia, joista olemme saaneet hyvän käsityksen tapaamisten kautta.

Hankkeessa on kehitetty etenemissuunnitelma investointiin johtavista askelista näiden kysymysten käsittelemiseksi.Lisäksi siinä on tehty laskelmia kolmesta eri alueellisesta lentoreitistä lentokentillä tarvittavan lataustehon ja latausajan osalta.

Suomen, Ruotsin ja Norjan nykyiset infrastruktuurit ovat hyvin samankaltaisia, mutta tästä huolimatta lentoasemien organisoinnit (esim. omistusrakenteet) eroavat toisistaan. Raportissa on ollut ensisijaisen tärkeää käydä vuoropuhelua kunkin maan eri lentoasemien kanssa.

– Koska olemme työstäneet näitä asioita valtiorajat ylittävällä tavalla, olemme pystyneet luomaan sidosryhmien, yritysten ja erityisesti sähköilmailusta kiinnostuneiden julkisten tahojen välille osaamista ja verkostoja. Siitä on ollut erittäin suurta hyötyä, kertoo MidtSkandian koordinaattori Kristin Frodahl Rognerud.

Raportti on BioFuel Regionin ja MidtSkandian FAIR-hankkeen puitteissa työstämän yhteisen työpaketin tulos. Sen tarkoituksena on toimia ohjeena lentoasemille, jotka ovat kiinnostuneita investoimaan lentokenttäalueen latausinfrastruktuuriin. Raportti myös havainnollistaa ymmärrystä Suomen, Ruotsin ja Norjan välisistä edellytyksistä ja eroista omistajuuden osalta sekä koskien mahdollisuuksia infrastruktuurin kehittämisen rahoittamiseksi.

Raportin voi ladata TÄÄLTÄ.

 

FAIR is an Interreg Botnia-Atlantica financed project developing a methodology to support an early and efficient commercialization of electric-powered regional flights in the Kvarken region.”


www.flyfairkvarken.com