30 / 01 / 2020

Alueen toimijat valmistautuvat sähkölentokoneisiin

Merenkurkun neuvosto on yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa jättänyt rahoitushakemuksen kaksivuotisen sähkölentokonehankkeen toteuttamiseksi.

Merenkurkun neuvosto on yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa jättänyt rahoitushakemuksen kaksivuotisen sähkölentokonehankkeen toteuttamiseksi.

– Sähkölentokoneiden teknologinen kehitys on nopeaa. Markkinoille odotetaan seuraavan viiden vuoden kuluessa tulevan useita alueelliseen lentämiseen tarkoitettuja sähkölentokonemalleja. Merenkurkun alueen toimijoiden tulee olla aikaisin liikkeellä, jotta ne voivat hyötyä kehityksen mahdollistamista myönteisistä vaikutuksista ja innovaatioista, kertoo Jonne Sandberg, joka on hankkeen alullepanijoita, Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja ja FAB Kronoby Flyghangarin puheenjohtaja.

Hankkeessa pyritään laatimaan aikaisen ja tehokkaan kaupallistamisen malli sähkölentokoneiden käytöstä Merenkurkun alueella. Tarkoituksena on, että alue pystyy nopeasti realisoimaan uuden teknologian mahdollistamat hyödyt yhteiskunnalliselle kehitykselle.

– Ilmaston kannalta älykkään sähkölentokoneteknologian varhainen käyttöönotto parantaa alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä, osin uusilla ja valtionrajat ylittävillä itä-länsisuuntaisilla yhteyksillä sekä osin tuomalla alueen elinkeinoelämälle uutta osaamista ja uusia verkostoja teknologiakehityksen kärjessä olevalla alalla, kertoo Region Västerbottenin infrastruktuuristrategi Mårten Edberg.

Myös kansanedustaja ja Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja Joakim Strand on erittäin tyytyväinen:
– Merenkurkun alue on liikkeellä oikeaan aikaan. Olemme jo viimeisten kuuden kuukauden aikana huomanneet, että kiinnostus sähkölentokoneita kohtaan tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Esimerkiksi Ruotsin hallitus on vastikään ottanut sähkölentokoneet asialistalleen ilmailualan kehityksen edistämiseksi ja sen sähköistämisen nopeuttamiseksi.
– Olen sanoinkuvaamattoman iloinen laajasta yhteistyökumppanuudesta, joka on todiste alueen energia- ja teknologiateollisuuden avainhenkilöiden suuresta kiinnostuksesta. Kaikki innovatiiviset aloitteet, jotka vahvistavat profiiliamme, energia- ja sähköalan osaamistamme, myös lisäävät mahdollisuuksia mielenkiintoisten akkutehtaiden sijoittamiselle ja muille työpaikkoja luoville investoinneille, jotka entisestään kehittävät koko seutua.

– Hankeidea oli mielenkiintoinen ja huomasimme pian, että alueella aihe kiinnostaa suuresti. Sen todistaa myös hankkeen laaja yhteistyökumppaneiden joukko. Olemme valmiita tekemään tästä alueen uuden lippulaivahankkeen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, lisää Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström.

Suunniteltu hanke koostuu kolmesta pääkokonaisuudesta:
1. Markkina-analyysi alueen sähkölennoista ja kuvaus mahdollisista alueellisista vaikutuksista.
2. Suuntaviivat toimenpiteistä, jotka alueella on toteutettava sähkölentokoneiden varhaisen käyttöönoton tukemiseksi, sekä ehdotukset rahoitusmalleiksi.
3. Innovaatioprosessissa kehitetyt uudet palvelut, tuotteet ja liiketoimintamallit, joiden tavoitteena on sähkölentokoneteknologian arvon lisääminen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Hankkeen pääasiallinen tulos on malli, joka kuvailee Botnia-Atlantica -alueen sähkökäyttöisen lentoliikenteen kaupallistamisen nopeaa ja tehokasta toteuttamista.

Hankehakemus on seurausta Sähkökäyttöisten lentokoneiden esiselvityksestä, jolle myönnettiin rahoitusta Interreg Botnia-Atlantican kautta. Esiselvityksen tarkoituksena oli kehittää hankeidea sähkökäyttöisten lentokoneiden alueellisista kehitysvaikutuksista Merenkurkun alueen laajan yhteistyökumppanuuden avulla.

Lisätietoa:

Mathias Lindström, Merenkurkun neuvoston johtaja +358 50 918 6462

Kuva: Heart Aerospace

HANKEKUMPPANIT

Rahoitushakemus on lähetetty Interreg Botnia-Atlanticalle, Pohjanmaan liitolle ja Region Västerbottenille. Mikäli hankkeelle myönnetään tukea, määräytyvät tuensaajat ja rahoittajat seuraavasti:

Tuensaajat
Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja) | Umeå Universitet | Vaasan yliopisto | BioFuel Region | RISE | Region Västerbotten

Rahoittajat
Interreg Botnia-Atlantica (hakemus lähetetty) | Pohjanmaan liitto (hakemus lähetetty) | Region Västerbotten (hakemus lähetetty) | FAB Kronoby Flyghangar | INTO Seinäjoki | Swedavia, Umeå Airport | Skellefteå Airport AB | Örnsköldsvik Airport AB | Vaasan kaupunki | Vaasanseudun Kehitys Oy, VASEK | Umeå kommun | Storumans Flygplats AB | Lycksele flygplats AB | MidtSkandia | Skellefteå Kraft AB | Pohjanmaan kauppakamari | Handelskammaren Västerbotten | Etelä-Pohjanmaan kauppakamari | Vaasan Sähkö Oy

Tukijat
Air Traffic Network | BSR Access | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jon Air | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Transportföretagen | Umeå Institute of Design | Umeå Kommunföretag AB