12 / 10 / 2022

Åsa Ågren Wikström Scandria Alliancen varapuheenjohtajaksi

Scandria Alliancen yleiskokous pidettiin Potsdamissa 7. lokakuuta 2022. Yleiskokouksessa päätettiin, että uutena painopisteenä toimivat kaupunkisolmupisteet. Kokouksessa valittiin myös uudet varapuheenjohtajat.

Scandria Alliancen yleiskokouksen osallistujat sopivat keskittyvänsä ScanMed-käytävän kaupunkisolmupisteiden välisiin yhteistyömahdollisuuksiin. Yleiskokouksen puheenjohtaja ja Brandenburgin liikenneministeri Guido Beermann korosti niiden kasvavaa merkitystä erityisesti eurooppalaisessa liikennepolitiikassa.

– Haluamme edelleen vahvistaa Scandria Alliancea aktiivisena ja houkuttelevana yhteistyöalustana kaupungeille ja alueille ilmastoystävällisten ja multimodaalisten liikkumis- ja kuljetusratkaisujen osalta. Siksi laajennamme fokustamme ScanMed-käytävän kaupunkisolmupisteisiin.

– Kaupungit eivät lopu äkillisesti rajoilleen, vaan laajenevat niiden ulkopuolelle osana toimivaa kaupunkialuetta. Näemme tämän esimerkiksi Berliinissä ja Potsdamissa, joiden toimivuus säteilee syrjäisille alueille ja erilaisiin alueellisiin solmukohtiin. Näillä niin kutsutuilla ’kaupunkisolmupisteillä’ on yhä tärkeämpi rooli eurooppalaisessa yhteistyössä ja erityisesti rajat ylittävässä liikennepolitiikassa.

– Euroopan komission suuntaviivoiksi Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehittämiseksi tehdyssä ehdotuksessa tämä on myös otettu huomioon. Odotan rakentavaa yhteistyötä Euroopan komission ja Skandinavian-Välimeren käytävän eurooppalaisen koordinaattorin Pat Coxin kanssa, tämän tärkeän eurooppalaisen pohjois-etelä-akselin kaupunkisolmupisteiden ympärillä, Beermann sanoi.

Scandria Alliancen yleiskokoukseen osallistui jäsenkaupunkien ja -alueiden politiikan ja hallinnon edustajia sekä verkoston assosiaatiojäseniä, esimerkiksi yliopistoja, logistiikka-aloitteita ja klusteriorganisaatioita.

Uudet varapuheenjohtajat valittu

Myös organisaatiokysymykset olivat esityslistalla yleiskokouksessa. Region Västerbottenin alueellisen kehityslautakunnan varapuheenjohtaja ja Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Åsa Ågren Wikström, Vikenin läänin suunnittelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden varapormestari Annette Lindahl Raakil ja Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen valittiin Scandria Alliancen varapuheenjohtajiksi.

– Konkreettiset yhteistyöt, kuten Scandria Alliance, ovat strategisesti tärkeä avain meille Merenkurkun alueella, ja odotan yhteistyömme syventymistä. Maailmantilanteessa, jossa nyt olemme, hyvä yhteistyö on ehkä tärkeämpää kuin koskaan ennen, ja meillä on enemmän asioita, mitkä yhdistävät meitä, kun erottavat meitä. Alueellamme toimivat yhteydet ovat yhteistyön ja kehityksen kannalta keskeisiä. Ne luovat perustan ja ovat edellytys sille, että ihmiset voivat kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla työhön, koulutukseen ja moneen muuhun asiaan liittyen, Ågren Wikström sanoi.

Jäsenet päättivät korvata puheenjohtajuuden kiertoperiaatteen puheenjohtajan valinnalla kahden vuoden välein. Lisäksi jatkossa valitaan kaksi varajäsentä. Uusia sääntöjä sovellettiin jo kokouksessa: ministeri Guido Beermann vahvistettiin Scandria Alliancen yleiskokouksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

 

Scandria® Alliance 

Scandria Corridor on maantieteellinen käytävä, joka ulottuu pohjoisesta Skandinaaviasta, Oslon, Helsingin, Tukholman, Berliinin ja Wienin kautta Adrianmerelle Italiassa. Scandria Alliance on yhteistyöalusta esimerkiksi kaupungeille ja alueille, jotka sijaitsevat käytävän varrella. Yhteistyötä tehdään ilmastoälykkäiden multimodaalisten liikenneratkaisujen parissa kestävän aluekehityksen saavuttamiseksi. Merenkurkun neuvosto EAYY hyväksyttiin vuonna 2021 täysivaltaiseksi jäseneksi allianssiin. 

Merenkurkun neuvosto EAYY:lle jäsenyys Scandria Alliancessa tuo parempia mahdollisuuksia alueellisten tarpeiden ja intressien edunvalvontaan EU-tasolla ja tarjoaa myös luonnollisen yhteistyöalustan uusille hankkeille esimerkiksi CEF:n tai Itämeriohjelman puitteissa. Varapuheenjohtaja Åsa Ågren Wikström toimii hallituksen edustajana ohjausryhmässä Scandria Alliancea varten.