24 / 02 / 2017

E12 Atlantica Transport -hanke sai vahvistusta

Tammikuussa 2016 käynnistynyt E12 Atlantica Transport -hanke pyrkii kehittämään yhteistyötä Suomesta Ruotsin kautta Atlantin rannikolle Norjaan ulottuvan E12-väylän toimijoiden kesken. Jerker Sjögren, jolla on tukenaan logistiikka- ja kuljetusasioiden sekä strategisen kehittämisen ja hallinnon pitkä ja vankka työkokemus, on valittu Valtionrajat ylittävät strategiat -työpaketin koordinaattoriksi.

Tammikuussa 2016 käynnistynyt E12 Atlantica Transport -hanke pyrkii kehittämään yhteistyötä Suomesta Ruotsin kautta Atlantin rannikolle Norjaan ulottuvan E12-väylän toimijoiden kesken. Jerker Sjögren, jolla on tukenaan logistiikka- ja kuljetusasioiden sekä strategisen kehittämisen ja hallinnon pitkä ja vankka työkokemus, on valittu Valtionrajat ylittävät strategiat -työpaketin koordinaattoriksi.

E12 Atlantica Transport on Interreg-hanke, joka saa rahoituksensa Botnia Atlantica -ohjelman kautta ja jatkuu toukokuuhun 2018 saakka. Hankkeessa on kolme osakokonaisuutta – toimivan itä-länsisuuntaisen liikenneväylän luominen E12:ta pitkin, strategioiden laatiminen valtionrajat ylittävään liikennesuunnitteluun sekä tulevaisuuden yhteistyörakenteiden kehittäminen yhteistyön lisäämiseksi alueella ja siihen liittyvillä liikennekäytävillä.

 –Käsittelemme hankekumppaneiden kannalta strategisesti tärkeitä kehittämiskysymyksiä. Alue voi kehittyä erittäin myönteisesti, jos saavutamme hankkeessa hyviä tuloksia, Jerker Sjögren toteaa.
Alue on hänelle tuttu – hän on syntynyt Lyckselessä ja valmistui diplomiekonomiksi Uumajan yliopistosta. Nyt hän toimii omassa konsulttiyrityksessä Göteborgissa. Hän on aiemmin työskennellyt mm. elinkeinoministeriössä Tukholmassa kehittäen Ruotsin hallituksen yhteistyötä logistiikka- ja kuljetusalan kanssa.
 –Nyt viimeksi vastasin kuljetusalan tutkimustoimintaan tarkoitetun ns. Closer-alustan rakentamisesta ja käyttämisestä. Vuosi sitten ryhdyin konsultiksi, Jerker kertoo.

Konsultti Jerker Sjögrenin ensisijaisena tehtävänä on paneutua valtionrajat ylittävään infrastruktuurisuunnitteluun ja liikennestrategiaan yhdessä E12-väylän varrella toimivien Suomen, Ruotsin ja Norjan hankekumppaneiden kanssa.

Jerker toimii E12 Atlantica Transport -hankkeen koordinaattorina tiettyjen hankeosioiden yhdistävänä voimana ja työskentelee lähinnä valtionrajat ylittävän infrastruktuurisuunnittelun sekä hankekumppaneiden yhteisen liikennestrategian kehittämisen parissa. –Valtionrajat ylittävästä suunnittelusta on puhuttu todella kauan, mutta todellisuudessa asian hyväksi ei ole aiemmin tehty mitään. Kukin maa tekee omat suunnitelmansa ottamatta huomioon, mitä valtionrajan toisella puolella tehdään – ja tämä on suuri haitta. Nyt aiomme saada tähän muutosta, Jerker ilmoittaa. Parhaillaan ollaan analysoimassa koko väylän nykytilannetta kaikissa kolmessa maassa. –Tällä työllä saadaan konkreettista pohja-aineistoa ja yhteinen strategia, jotta tulevaisuudessa voidaan toteuttaa kaikentyyppiset neuvottelut nopeammin ja joustavammin, sekä kansallisella tasolla että Brysselin suuntaan, Jerker selittää. Aiomme yksinkertaisesti nostaa E12:n tasoa.

Jerkerin mukaan suurimpana haasteena on elinkeinoelämän ja sen tarpeiden tavoittaminen – erityisesti pidemmällä aikavälillä. Niin alueelliset kuin kansainvälisetkin tarpeet on otettava huomioon. Visiona on, että E12-käytävä sidotaan muihin eurooppalaisiin liikennekäytäviin ja vahvistetaan E12:n roolia kestävänä liikenneväylänä. Lisäksi on tärkeää toimia väylän TEN-T-aseman vahvistamiseksi ja laajentamiseksi –Liikennestrategia voi olla erittäin merkittävä alueelle ja toimia muun muassa yhteistyön järjestämisen pohjana tulevaisuudessa. Nämä seikat esitetään kevään 2018 päätöskonferenssissa, Jerker toteaa lopuksi.

Teksti: Anna Sand

Kuva: Kvarkenrådet

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

E12 Atlantica Transport – E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)