26 / 09 / 2016

E12-hanke jatkaa rajat ylittävän liikenneväylän ja yhteistyön kehittämistä

Vuoden alussa käynnistynyt E12 Atlantica Transport on Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen rajat ylittävä hanke, joka pyrkii edelleen vahvistamaan hankekumppaneiden yhteistyötä, vähentämään rajaesteitä sekä kehittämään Norjan Helgelandista Ruotsin Västerbottenin läpi aina Pohjanmaalle ulottuvaa liikenneväylää.

Vuoden alussa käynnistynyt E12 Atlantica Transport on Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen rajat ylittävä hanke, joka pyrkii edelleen vahvistamaan hankekumppaneiden yhteistyötä, vähentämään rajaesteitä sekä kehittämään Norjan Helgelandista Ruotsin Västerbottenin läpi aina Pohjanmaalle ulottuvaa liikenneväylää. Botnia-Atlantica -ohjelmasta rahoitusta saava hanke jatkaa sitä edeltäneiden hankkeiden hyvin onnistunutta työtä.

Hanke sai keväällä lentävän lähdön, kun hankkeen yhteistyökumppanit järjestivät Uumajassa ja Vaasassa pidetyn Kvarken MoS -konferenssin. Syyskuun puolivälissä hankkeen toteuttajat ja yhteistyökumppanit kokoontuivat Vaasaan GetTogether-seminaariin, jossa käytiin läpi toukokuuhun 2018 jatkuvan hankkeen toteutusta ja aikatauluja.


Andreas Forsgren

Entistä syvempää yhteistyötä

Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström havainnollisti osallistujille, millaista yhteistyötä E12-väylän kehittämiseksi on tehty jo vuosikymmenten ajan. Tämä Euroopankin tasolla ainutlaatuinen yhteistyö jatkuu nyt käynnissä olevan yhteisen hankkeen aikana. Entistä toimivamman ja monipuolisemman kuljetusreitin kehittämiseksi tarvitaan yhteisiä strategioita, tiedon parempaa hyödyntämistä ja sitoutumista aiempaa syvempään yhteistyöhön.

– E12-väylän säilyminen osana EU:n kattavaa verkostoa on erittäin tärkeää tälle alueelle ja meidän on tehtävä jatkuvasti töitä sen varmistamiseksi. Se edellyttää alueellista ja hankkeen toimijoiden välistä yksimielisyyttä sekä myös kansallisten päätöksentekijöiden sitouttamista tähän ajatukseen, painottaa Lindström.

Hankkeen toimijat tiedostavat, että yhdessä saadaan enemmän aikaiseksi ja pystytään paremmin suunnittelemaan tulevia sekä myös hyödyntämään alueelle jo tehtyjä infrastruktuuri-investointeja.

– Vahvistamalla yhteistyötä ja hyödyntämällä infrastruktuuria entistä tehokkaammin autamme elinkeinoelämää saamaan tuotteensa mantereen väkirikkaiden alueiden markkinoille, saamme lisää töitä, lisäämme alueemme kilpailukykyä ja sitä kautta myös hyvinvointia, toteaa hankejohtoon kuuluva Andreas Forsgren, Uumajan kunnan infrastruktuuriasiantuntija.


Anna Måtts-Fransén

Erilaisia tehtäväkokonaisuuksia

Hankkeen tavoitteena on E12-tien varrella olevien rajaesteiden vähentäminen, alueiden kilpailukyvyn nostaminen, tukevan perustan luominen tuleville infrastruktuuri-investoinneille, vahvempi yhteistyö elinkeinoelämän kanssa sekä korkealaatuisen pohjatiedon kokoaminen liikennepäätösten perustaksi. Tämän saavuttamiseksi hanke on jaettu erilaisiin tehtäväkokonaisuuksiin, jotka täydentävät toisiaan.

Toimiva kuljetuskäytävä -osiossa etsitään mahdollisuuksia itä-länsi -suuntaisten kuljetusten lisäoptimointiin ja kehittämiseen. Rajat ylittävät strategiat -tehtäväkokonaisuus tähtää valtionrajat ylittävän yhteistyörakenteen kehittämiseen, jotta yhteisen liikennestrategian luominen sekä rajat ylittävän infrastruktuurisuunnittelun kehittäminen olisi mahdollista. Kolmas tehtäväkokonaisuus keskittyy tulevien yhteistyörakenteiden hahmottamiseen. Jokaisella tehtäväkokonaisuudella on oma vetäjä, työryhmä ja selkeä toteutussuunnitelma.

Tärkeä osa hanketta on ensi maaliskuussa valmistuva järjestelmäanalyysi, jossa analysoidaan hankkeeseen liittyvä infrastruktuuri ja selvitetään liikenteen nyky- ja tavoitetilat. Samalla selvitetään, kuinka tavoitteisiin päästään parhaiten.

– Järjestelmäanalyysi antaa hyvän pohjan yhteiselle liikennestrategialle – ja jos me saamme aikaan alueen yhteisen liikennestrategian, olemme uranuurtajia koko Euroopassa, Forsgren lisää.

Meneillään on myös pilotti Transport Management System Study, jossa luodaan helppokäyttöinen digitaalinen dokumentointijärjestelmä, jota kokeillaan E12-väylän tavarakuljetuksissa. Matkapuhelimen ja optisten koodien hyödyntämiseen perustuvan pilotin tavoitteena on luoda kaikille tavarankuljetuksen osapuolille avoin systeemi, joka tuottaa päivitettyä tietoa kuljetuksista. Molemmat mainitut esimerkit ovat osa toimiva kuljetuskäytävä -tehtäväkokonaisuutta.

– Lisäksi haemme tietoa ja kokemuksia sekä nostamme oman alueemme näkyvyyttä osallistumalla alan kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin ja järjestämällä opintomatkoja ja tapahtumia, joihin kutsutaan mukaan yksityisen ja julkisen sektorin edustajia sekä tutkijoita, kertoo hankejohtoon kuuluva logistiikka-asiantuntija Anna Måtts-Fransén VASEKilta.

– Keväällä järjestetty ja paljon julkisuutta saanut Motorways of the Sea -tapahtuma on hyvä esimerkki tällaisista tilaisuuksista.

Teksti: Johanna Haveri

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logotyp

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)