06 / 03 / 2017

E12-kumppaneiden valtionrajat ylittävä järjestelmäanalyysi pian valmis

E12 Atlantica Transportin hankekumppanit kokoontuivat helmikuussa Norjan Mo i Ranaan viimeiseen kolmesta työkokouksesta käsittelemään valtionrajat ylittävää järjestelmäanalyysia. Kokouksen 35 osallistujaa E12-väylän varrelta Norjasta, Ruotsista ja Suomesta tutustuivat väylän olosuhteita kuvaavan kartta-aineiston uuteen työversioon. Kokouksessa keskusteltiin liikennejärjestelmän yhteisistä tavoitteista ja osatavoitteista.

E12 Atlantica Transportin hankekumppanit kokoontuivat helmikuussa Norjan Mo i Ranaan viimeiseen kolmesta työkokouksesta käsittelemään valtionrajat ylittävää järjestelmäanalyysia. Kokouksen 35 osallistujaa E12-väylän varrelta Norjasta, Ruotsista ja Suomesta tutustuivat väylän olosuhteita kuvaavan kartta-aineiston uuteen työversioon. Kokouksessa keskusteltiin liikennejärjestelmän yhteisistä tavoitteista ja osatavoitteista.

Kokouspäivä avattiin erilaisilla esittelyillä, mm. Mo i Ranan kunnanhallituksen puheenjohtaja Geir Waage kertoi Mo i Ranan ja sen lähiympäristön nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Niistä Helgelandin mittava lentokenttähanke vaikuttaa laajasti koko E12-käytävään, mikäli hanke toteutuu. Fil.toht. Krister Salamonsen kertoi toisesta, E12-käytävään liittyvän työn kehittämiseen tähtäävästä hankkeesta, nimittäin Interreg/Botnia-Atlantican rahoittamasta, hiljattain käynnistyneestä BA3NET-hankkeesta. Se on E12 Atlantica Transportin ns. sisarhanke, jonka tarkoituksena on tukea E12-hanketta tuottamalla analyyseja ja pohja-aineistoa liikennestrategioiden kestäviä päätöksiä varten.

Krister Salamonsen Norjan Nordlandin yliopistosta kertoi Interreg/Botnia-Atlantican rahoittamasta, hiljattain käynnistyneestä BA3NET-hankkeesta.

Osallistujat kokoontuivat Mo i Ranaan jatkamaan viime syksynä alkaneita, järjestelmäanalyysia koskeneita keskusteluja. Analyysi valmistuu kevättalvella, ja sen avulla pyritään luomaan alueen liikennejärjestelmälle kehittämisstrategia. Lisäksi analyysi toimii pitkäjänteisen liikennesuunnittelun pohja-aineistona alueellisella ja kansallisella tasolla. Analyysissa tarkastellaan, miten liikennejärjestelmä toimii tällä hetkellä ja miten sen pitää toimia 15–35 vuoden kuluttua, ja sen jälkeen kokeillaan eri strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Maaliskuun aikana valmistuva järjestelmäanalyysi sisältää myös interaktiivisen kartta-aineiston. Se muodostaa pohjan E12 Atlantica Transportissa laadittavalle valtionrajat ylittävälle liikennestrategialle, kertoo Uumajan kunnan infrastruktuuristrategi ja E12-hankkeen projektinjohtaja Andreas Forsgren. – Järjestelmäanalyysityötä on tehty yhdessä Rambollin kanssa, ja Rambollin toimeksiantoon sisältyy myös menetelmän kehittäminen E12-väylän kehityksen seuraamiseen tulevaisuudessa. Se lisää tietoa väylästä ja tarjoaa välineen mittaamista ja arviointia varten.

Uumajan kunnan infrastruktuuristrategi Andreas Forsgren kertoo, että nyt valmistuva analyysi siirretään seuraavaan työpakettiin ja että se vaikuttaa myös hankkeen viimeiseen vaiheeseen.

Valtionrajat ylittävä järjestelmäanalyysi toteutetaan Toimiva liikenneväylä -työpaketissa, jolla pyritään edelleen optimoimaan ja kehittämään ratkaisuja E12-väylää varten. Järjestelmäanalyysiraportti siirretään valmistuttuaan seuraavaan vaiheeseen eli Valtionrajat ylittävät strategiat -työpakettiin. Siinä laaditaan strategiaehdotuksia ja tutkitaan valtionrajat ylittävän infrastruktuurisuunnittelun rakenteita.
Hankkeessa laadittavat aineistot muodostavat hyvän perustan, jonka pohjalta keskustellaan ja kehitetään tulevaisuuden yhteistoimintamuotoja. Tämä tapahtuu kolmannessa työpaketissa, Tulevaisuuden yhteistyörakenteet.
Visiona on, että selkeästi virallistetulla yhteistoiminnalla pystytään edistämään yhteistyön lisäämistä alueella ja myös siihen rajoittuvilla liikennekäytävillä. Hankkeen tulokset esitellään keväällä 2018.

Lue lisää Interreg/Botnia-Atlantican rahoittamasta E12 Atlantica Transport -hankkeesta osoitteesta kvarken.org/hankkeet/e12/
ja BA3NET-hankkeesta osoitteesta botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/e12-atlantica-ba3net 

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp