28 / 03 / 2018

E12 pohjoismaisesta näkökulmasta

Parlamentaarinen yhteistyöorganisaatio Pohjoismaiden Neuvosto oli paikalla E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssissa edustajanaan vanhempi neuvonantaja Johan Lindblad. Hän tiivisti hankkeen olevan pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna ”erinomainen, konkreettinen ja hyödyllinen”.

Johan Lindblad, Pohjoismaiden Neuvoston vanhempi neuvonantaja, jakoi loppukonferenssissa näkemyksensä E12-hankkeesta ja oli iloinen erityisesti mahdollisuudesta nyt laittaa yhdessä suurempaa painetta päätöksentekijöihin Pohjoismaiden rajat ylittävään infrastruktuuriin liittyvästä kysymyksestä.

E12 Atlantica Transport on tehnyt yhteistyötä useiden organisaatioiden kanssa tavoitteenaan lisätä rajat ylittävää yhteistyötä nimenomaan Pohjoismaiden infrastruktuurissa. Pohjoismaiden Neuvosto on nostanut esiin asian tärkeyden monessa yhteydessä. Viimeisimpänä valiokuntaehdotuksessa pohjoismaisesta liikennepolitiikasta 24.1.2018.

– Palaute, jota Pohjoismaiden Neuvosto on saanut näistä Pohjoismaiden hallituksille tehdyistä ehdotuksista, on selvästi osoittanut, ettei hallituksilla ole rakenteita tai ajatuksia strategisemmasta, rajat ylittävästä kuljetusyhteistyöstä. Meiltä kesti kaksi vuotta saada aikaan yhteinen tapaaminen Pohjoismaiden liikenneministerien välillä, mikä tapahtui syksyllä 2016. Yhteistyön tiivistämiseen viranomaistasolle ministerit suhtautuivat positiivisesti. Tähän myös E12-hanke on ollut vaikuttamassa, Lindblad toteaa.

E12 Atlantica Transport -hanke on konkretisoinut maiden eroavaisuudet ja samankaltaisuudet, ja nyt olemassa olevalta pohjalta hankkeen toimijat voivat yhteistyössä Pohjoismaiden Neuvoston kanssa kohdistaa lisää painetta päätöksentekijöihin.
– Tiedämme, että matka ideasta tuloksiin on pitkä, kun on kyse infrastruktuurista, ja nyt on korkea aika lisätä hallituksiin kohdistuvaa painetta. Kansallisten liikenneviranomaisten on saatava konkreettisia tilauksia rajat ylittävästä yhteistyöstä, Lindblad näkee.

Pohjoismaiden Neuvoston odotetaan 10.4.2018 hyväksyvän suosituksen Pohjoismaiden hallituksille, joka sisältää 15 konkreettista toimenpidettä. Hallituksilla on tämän jälkeen 12 viikkoa aikaa antaa vastineensa näihin ehdotuksiin.
– Meillä on myös mahdollisuus vaatia uutta tapaamista liikenneministerien kanssa tämän jälkeen, jos näemme sen välttämättömäksi. On jännittävää nähdä mihin se johtaa, Lindblad jatkaa.

Monet listan kohdista ovat yhteneväisiä niiden toimenpide-ehdotusten kanssa, jotka myös E12-hanke antaa, samoin kuin se, että uusi pohjoismainen liikenteen ministerineuvosto pitäisi perustaa. Aikaisempi lakkautettiin vuonna 2005, näennäisesti ilman syytä.
– Viranomaiset tarvitsevat nyt poliittisen tehtävän, ja siksi täytyy indentifioida tarkasti mitä vaaditaan ja tarvitaan. Toivon siksi hyvää keskusteluyhteyttä jatkossakin kaikkien mukana olevien kumppaneiden kanssa, siitä huolimatta, että hankeaika nyt päättyy. Rakennetut verkostot ovat aivan elintärkeitä jatkolle.
– E12 Atlantica Transport on loistava hanke, jossa on saatu aikaan konkreettisia tuloksia, ja pienen tuurin ja onnistuneen koordinoinnin sekä tahdon ansiosta, se on nyt osunut yksiin myös Pohjoismaiden Neuvoston samasta aiheesta tekemän työn kanssa, Lindblad päättää.

Teksti ja kuvat: Anna Sand
, suomennos: VASEK

 

E12 Atlantica Transport – E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)