08 / 12 / 2023

EAYY-organisaatiomuoto parantaa Merenkurkun neuvoston mahdollisuuksia vahvistaa aluetta

Merenkurkun neuvostosta tuli ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue 31.12.2020. Uusi organisaatiomuoto on ollut käytössä nyt kolme vuotta, ja sinä aikana mm. Merenkurkun neuvoston edellytykset vahvistaa aluetta ovat parantuneet ja valtionrajat ylittävien hankkeiden hallinta on helpottunut.

EAYY-lyhenne tarkoittaa eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää, joka on EU:n oma juridinen väline valtiorajat ylittävään yhteistoimintaan Euroopassa. Merenkurkun neuvosto on ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue Euroopassa. EAYY-organisaatiomuoto antaa Merenkurkun neuvostolle uusia mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa aluetta rajat ylittävien yhteistyöhankkeiden avulla. 

– EAYY-alueella on monia etuja yhdistykseen verrattuna. EAYY on antanut meille painavamman toimielimen ajaa alueelle tärkeitä asioita kansallisella ja EU-tasolla. Uusi organisaatiomuoto tuo mukanaan vahvemman sitoutumisen kumppanuuteen ja helpottaa toimintaa EU-tasolla, kertoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström. 

Valmisteluryhmät harjoittavat jatkuvaa rajat ylittävää yhteistyötä

Merenkurkun neuvosto EAYY on ottanut uutena työskentelytapana käyttöön valmisteluryhmiä, joita Merenkurkun neuvoston hallitus tai vuosikokous voi nimittää neuvoston toiminnan puitteissa. Tämä voi tapahtua omasta aloitteesta taikka jäsenen, yhteistyökumppanin tai hankkeen pyynnöstä. Tämän työskentelytavan vahvuutena on hallituksen ja yhteistyöorganisaatioiden vahva sitoutuminen jokapäiväiseen työhön ja se, että valmisteluryhmiin voi kutsua mukaan yksityisiä toimijoita ja ei-jäseniä. 

Neuvoston ensimmäinen valmisteluryhmä on nimeltään liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmä. Ryhmä on tutkinut Merenkurkun kiinteän yhteyden eli Nordic Connectorin toteuttamista, vaikka meneillään ei olekaan yhteyttä koskevia hankkeita. 

– Me Merenkurkun neuvostossa pyrimme harjoittamaan jatkuvaa valtiorajat ylittävää toimintaa ympärivuotisesti riippumatta siitä, onko hankkeita käynnissä vai ei. Valmisteluryhmien toiminta edistää tätä tavoitetta, eli ne ylläpitävät toimintaa ilman hankerahoitustakin, Lindström kertoo. 

Tulevaisuudessa nimitetään useita vastaavia valmisteluryhmiä. Bothnia Green Energy -hankkeen yhtenä tavoitteena on vakiinnuttaa Merenkurkun neuvostoon energia-asioiden valmisteluryhmä. 

Merenkurkun neuvosto pyrkii harjoittamaan jatkuvaa valtionrajat ylittävää toimintaa ympärivuotisesti. Toimintaa halutaan ylläpitää silloinkin, kun ei ole hankerahoitusta. Sinikäyrä kuvaa tätä.

Organisaatiomuoto helpottaa hankehallintaa

EAYY-organisaatiomuoto voi toimia ainoana tuensaajana EAYY-roolissaan. Se tarkoittaa, että Merenkurkun neuvoston jäsenet ja myös muut yhteistyökumppanit voivat työskennellä rajat ylittävästi hankkeissa ja että Merenkurkun neuvosto hoitaa kokonaisuudessaan hankkeiden hallinnon, tiedotustyön ja taloushallinnon. Kumppanit voivat yksinkertaisesti keskittyä tavoitteisiin ja toimintaan, kun taas Merenkurkun neuvosto huolehtii ”tylsistä” työtehtävistä. 

Merenkurkun neuvosto toimii ainoana tuensaajana ensimmäistä kertaa kestävän ilmailun FAIR 2 -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on syventää ymmärrystä kestävien alueellisten lentoyhteyksien tarpeesta. Kumppanuuteen osallistuu useiden jäsenorganisaatioiden lisäksi myös Luulaja. 

– Olemme saaneet monia uusia jäseniä sen jälkeen, kun otimme EAYY-organisaatiomuodon käyttöön. Jäsenyys herättää kiinnostusta, sillä Merenkurkun neuvosto EAYY mahdollistaa kansainvälisten hankkeiden sujuvamman hallinnon. Viimeaikaisena kehityksenä muutamat yliopistot ovat hakeneet jäsenyyttä, minkä lisäksi pitkäaikaiset yhteistyökumppanimme Norjassa ovat osoittaneet kiinnostusta Merenkurkun neuvoston jäsenyyttä kohtaan, Lindström sanoo. 

Merenkurkun neuvoston tavoitteena on edistää kaikenlaista valtiorajat ylittävää yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on kehittää alueesta maailman paras paikka elää ja työskennellä. Merenkurkun neuvosto EAYY vahvistaa taloudellista ja sosiaalista rajat ylittävää yhteenkuuluvuutta sekä kehittää aluetta esimerkiksi matkailuun ja liikenteeseen painottuvien hankkeiden kautta. Neuvoston toiminta pohjautuu yhteistyöhön sen jäsenten ja alueen muiden yhteistyöorganisaatioiden puolesta. 

Lue lisää Merenkurkun neuvostosta ja EAYY:stä TÄÄLTÄ.
Lue lisää liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmästä TÄÄLTÄ.
Lue lisää Bothnia Green Energy -hankkeesta TÄÄLTÄ.
Lue lisää FAIR 2 -hankkeesta TÄÄLTÄ. 

Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström osallistui Vaasan kaupungin Kaupunkifoorumi-tapahtumaan, jossa hän kertoi, miten organisaatiomuoto EAYY:tä on käytetty tähän asti. Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund.