TEHOKKAAMPAA YHTEISTYÖTÄ

Merenkurkun neuvosto ja EAYY

 Yhdistyksestä vakaaksi juridiseksi toimielimeksi. Merenkurkun neuvosto on ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue.

Yhdistyksestä vakaaksi juridiseksi toimielimeksi

 Merenkurkun neuvostosta tuli ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue 31.12.2020. EAYY, eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä, on EU:n sisäinen ryhmittymä, jonka tarkoituksena on edistää valtionrajat ylittävää yhteistyötä. Kyseinen hallinnollinen muutos antoi Merenkurkun neuvostolle esimerkiksi uusia mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa aluetta valtionrajat ylittävien yhteistyöhankkeiden avulla.

 

EAYY lyhyesti

 • EAYY tarkoittaa eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymää
 • Se on EU:n oma oikeudellinen väline raja-alueellista yhteistoimintaa varten
 • Euroopassa on tällä hetkellä 70 EAYY:tä, useita uusia on suunnitteilla

EAYY eri kielillä

 • suomeksi: Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY)
 • ruotsiksi: Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)
 • englanniksi: The European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC)
Kuva: Merenkurkun alue vaihtelevalla rannikolla

Euroopan suurin EAYY

Merenkurkun neuvosto EAYY rekisteröitiin vuonna 2020 Ruotsin Näringsdepartementetin ja Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyttyä yhtymän perustamisen. Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamiskokous pidettiin lokakuussa 2020, ja Merenkurkun neuvosto EAYY aloitti toimintansa vuodenvaihteessa 2020–2021. Organisaatiomme on maantieteellisesti ja todennäköisesti myös jäsenmääränsä mukaan Euroopan suurin EAYY, mikä tekee meistä kiinnostavan yhteistyökumppanin kaikista näkökulmista katsottuna!

EAYY:stä monia etuja Merenkurkun alueelle

Muutos yhdistyksestä EAYY:ksi merkitsi Merenkurkun neuvostolle ja alueen jäsenille vahvempia työkaluja, joiden avulla voimme luoda tehokkaampaa ja suotuisampaa yhteistyötä sekä kehittää ja korostaa alueen tarpeita laajemmalla kentällä.

Katso luettelo Merenkurkun neuvoston nykyisistä EGTS-jäsenistä:

Miksi EAYY yhdistyksen sijaan?

 • Painavampi toimielin ajamaan yhteisesti alueellisesti tärkeitä asioita kansallisella ja EU-tasolla
 • Tunnistaminen – helpottaa toimimista EU-tasolla
 • Näkyvyys! Ensimmäinen raja-aluekomitea Pohjoismaissa, joka tekee kyseisen muutoksen
 • Vakaampi rakenne – yhdistyksestä vakaaksi juridiseksi toimielimeksi
 • Sisältyminen EAYY-alustaan – vahvistaa edunvalvonnan mahdollisuuksia Euroopassa
 • Helpottaa rajat ylittävien yhteistyöhankkeiden toteuttamista ja hallinnointia
Miksi EAYY yhdistyksen sijaan? Merenkurkun neuvosto