18 / 06 / 2024

FAIR 2 -kumppanuus vastaanotti kestävää lentämistä koskevan kartoituksen

FAIR 2 -kumppanuus vastaanotti viime viikolla pohjoisen Pohjolan kestävää lentämistä koskevan tutkimuksen. Tämä tutkimus tarjoaa tärkeitä oivalluksia alueellisista matkustusmalleista ja kestävän lentämisen tulevaisuudesta.

FAIR 2 -kumppanuus vastaanotti viime viikolla pohjoisen Pohjolan kestävää lentämistä koskevan tutkimuksen. Tämä tutkimus tarjoaa tärkeitä oivalluksia alueellisista matkustusmalleista ja kestävän lentämisen tulevaisuudesta. FAIR 2 -hanke pyrkii edistämään kestävää lentoliikennettä sekä lisäämään tietoisuutta kestävän alueellisen lentämisen kysynnästä rajat ylittävästä näkökulmasta pohjoisessa Pohjolassa.

Kuudes-konsulttiyhtiön toteuttama tutkimus koostui kolmesta yksityiskohtaisesta vaiheesta: nykyisten matkustusmallien kartoituksesta Telian datan ja virallisten tilastojen avulla, laadullisista haastatteluista 20 eri alojen organisaatioiden kanssa sekä määrällisestä kyselystä, johon osallistui lähes tuhat henkilöä ja organisaatiota Suomesta ja Ruotsista.

– Kestävä lentäminen on nousemassa paikalliseksi kiinnostuksen kohteeksi kohderyhmiemme keskuudessa. Löydöksemme osoittavat valmiutta siirtyä kestävän lentämisen uusiin muotoihin, mikä heijastaa yhteyttä globaaleihin kestävän kehityksen trendeihin, mutta myös muuttunutta matkustuskäyttäytymistä, sillä alueelliset lennot eivät ole nykyään laajasti käytössä, totesi Terhi Hyvönen, Kuudes-konsulttiyhtiön Senior Insight Specialist.

Tärkeimmät päätelmät:

  • Kestävän lentämisen kasvava kysyntä: Kestävämmille ja kätevämmille lentovaihtoehdoille on merkittävä kysyntä, etenkin pohjoismaisten kaupunkien välillä.
  • Parempien rajat ylittävien yhteyksien tarpeellisuus: Erityisesti yritykset pitävät yhteyksien parantamista tärkeänä rajat ylittävien liiketoimintamahdollisuuksien, matkailun ja alueellisen vakauden edistämiseksi kaikkialla Pohjoismaissa.
  • Tulevat haasteet: Tutkimus tunnisti useita esteitä, mukaan lukien kulttuuristen yhteyksien puutteen joidenkin alueiden välillä, autoriippuvuuden, korkeita kestävyysodotuksia sekä huolen lentämisen kätevyydestä ja hinnoittelusta.

Tämän seurauksena Kuudes havaitsi, että kestävä lentäminen on saamassa kannatusta kohderyhmien parissa, sekä tunnisti sen potentiaalisen roolin alueen tulevassa kehityksessä. Sähköajoneuvojen tuttuuden myötä ihmiset ovat valmiita omaksumaan uusia lentämisen muotoja. Tutkimuksen perusteella ihmiset kyseenalaistavat nykyisten lentoliikennepalveluiden kestävyyden ja kätevyyden sekä toivovat uudistusta. Kestävä lentäminen voisi muuttaa pohjoisen Pohjolan houkuttelemalla enemmän liiketoimintaa, matkailua ja asukkaita. Esimerkiksi pohjoismaisten kaupunkien välisille lennoille on kysyntää.

Lentoliikennettä kehitettäessä ja markkinoitaessa tulee hintojen, kätevyyden ja koko toimitusketjun tinkimättömän kestävyyden olla keskeisiä tekijöitä. Kestävyys on tärkeää molemmissa maissa, varsinkin Ruotsissa. Ihmiset haluavat lentää paremmin ja yksinkertaisempia reittejä pitkin, mutta he eivät halua aiheuttaa päästöjä matkustamalla liikaa. Lisäksi kohderyhmiä tulee valistaa siitä, että lentäminen on realistinen vaihtoehto. Vapaa-ajan matkustuksessa odotetaan matalia hintoja.

Kestävän lentämisen keskeiset haasteet:

  1. Vuorovaikutuksen puute: Suomen rannikko on kulttuurisesti yhteydessä Ruotsiin, mutta tämä yhteys puuttuu muilla alueilla. Kysyntä ei ole yhtä vahvaa molempiin suuntiin; monet ruotsalaiset eivät tunne Suomea hyvin.
  2. Autoriippuvuus: Pohjoisessa Pohjolassa ihmiset luottavat autoihinsa ja ovat tottuneet ajamaan pitkiä matkoja. Automatkailu tarjoaa joustavat aikataulut ja mahdollisuuden kuljettaa matkatavaroita. Monet saattavat vastustaa siirtymistä lentomatkustamiseen, vaikka se säästäisi aikaa.
  3. Lentämisen koettu epämukavuus: Menestys riippuu uuden sukupolven lentomatkustamisen luomisesta, joka on sujuvampaa ja kätevämpää ovelta ovelle, etenkin lyhyemmillä matkoilla.

Näiden haasteiden voittamiseksi sidosryhmien on vahvistettava kysyntää vaikuttamalla saatavuuteen, asenteisiin ja motivaatioon. Tutkimus osoitti, että nykyinen geopoliittinen tilanne tarjoaa hyvän hetken syventää rajat ylittäviä suhteita.

– FAIR 2 -hanke tarjoaa arvokasta tietoa kestävän lentämisen nykytilasta ja tulevaisuuden potentiaalista alueellamme. Ymmärtämällä yhteisöjemme tarpeita ja odotuksia voimme kehittää lentoratkaisuja, jotka ovat sekä kestäviä että myös taloudellisesti kannattavia ja yhteiskuntaa hyödyttäviä. Tämä on ratkaiseva askel kohti yhtenäisempää ja ympäristötietoisempaa pohjoista Pohjolaa, kommentoi Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja Mathias Lindström.

FAIR 2 -hankkeen tutkimusalue rajoittuu maantieteellisesti Merenkurkun neuvosto EAYY:n jäsenalueisiin Suomessa ja Ruotsissa sekä Luulajan kuntaan Ruotsissa. Näistä alueista käytetään hankkeessa nimitystä pohjoinen Pohjola.

Tapahtumassa, jossa kestävää lentämistä koskevan tutkimuksen löydökset julkaistiin, Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson puhui uusista mahdollisuuksista, joita uusi ilmailuteknologia voi tuoda alueen matkailualalle.

Terhi Hyvönen, Kuudes-konsulttiyhtiön Senior Insight Specialist ja Saara Järvinen, Kuudes-konsulttiyhtiön Senior Insight Strategist, esittelivät kestävän lentämisen koskevan tutkimuksen tulokset.

 

Merenkurkun neuvosto on Pohjanmaan kolmen maakunnan sekä Ruotsin Västerbottenin ja Västernorrlandin maakuntien pohjoismainen, raja-alueellinen yhteistyöfoorumi. Yhdessä alueet muodostavat Merenkurkun alueen. Olemme Pohjoismaiden demokraattisin monitasoinen hallintorakenne ja ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue. Edistämme kaikenlaista rajat ylittävää yhteistyötä tavoitteenamme kehittää aluettamme parhaaksi mahdolliseksi paikaksi tuleville sukupolville. Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä.

FAIR 2 – Kestävän lentämisen edistäminen

FAIR-hankkeet ovat edelläkävijöitä alueellisen ja rajat ylittävän lentoliikenteen muuttamisessa ympäristöystävällisemmäksi. Nämä hankkeet ovat suuria askeleita meille Merenkurkun alueella ja pohjoisessa Pohjolassa pyrkimyksissämme käyttää alueellamme vihreitä lentomatkustustapoja. Tavoitteenamme on siirtyä ensimmäisten joukossa tällaiseen lentomatkustukseen heti kun sertifioinnit valmistuvat.

Alkuperäinen FAIR-hanke paransi tietämystä sähköisestä lentämisestä ja sen mahdollisista vaikutuksista sekä Merenkurkun alueelle Suomessa ja Ruotsissa että Nordlandiin Norjassa. Hankkeen tulokset viittasivat merkittäviin etuihin, kuten matka-aikojen lyhentymiseen, päästöjen vähenemiseen ja mahdollisiin kustannussäästöihin, jotka yhdessä voisivat vahvistaa siteitä rajat ylittävällä alueella. Hanke ehdotti näiden oivallusten pohjalta alueellisille sidosryhmille toimenpiteitä sähköisen lentämisen varhaiseen käyttöönottoon. Useat ehdotetuista toimenpiteistä kuitenkin vaativat parempaa tietoa mitoittamista varten. Kysyntää koskevan tiedon tuottaminen on EU:n Interreg-ohjelmaan kuuluvan FAIR 2 -hankkeen päätehtävä.

Lue lisää aiemmasta FAIR-hankkeesta TÄÄLTÄ. Loppuraportti ja ehdotetut toimenpiteet löytyvät TÄÄLTÄ. Lue lisää FAIR 2 -hankkeesta TÄÄLTÄ.

FAIR 2 – Hankekumppanuus 

Lead partner EU
Merenkurkun neuvosto EAYY (ainoa tuensaaja, EAYY)
Rahoittajat
Interreg Aurora, Lapin liitto, Merenkurkun neuvosto EAYY, KOY Kruunupyyn lentohalli, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Uumajan kunta, Skellefteån lentoasema, Skellefteå Kraft, Luleå Business Region, Sundsvallin kunta, Into Seinäjoki, Västerbottenin lääninhallitus, Örnsköldsvikin kunta, Lyckselen kunta, Region Västerbotten, MidtSkandia.