20 / 05 / 2020

FAIR – Merenkurkun alueen uudelle lippulaivahankkeelle EU-rahoitus

Merenkurkun alueen toimijat ovat saaneet rahoituksen sähkölentojen mittavaan kehittämishankkeeseen nimeltään FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation.

Merenkurkun alueen toimijat ovat saaneet rahoituksen sähkölentojen mittavaan kehittämishankkeeseen nimeltään FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation. Rahoitus on myönnetty Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman kautta.

– Monikaan ei uskonut meihin, kun aikoinaan käynnistimme Merenkurkun laivahanketta, mutta nyt laiva on rakenteilla Rauman telakalla. Tämä alkava sähkölentohanke luo tulevaisuudenuskoa pienille lentokentille, vahvistaa alueen profiilia energia- ja sähköalalla sekä sitoo yhteen aivan ainutlaatuisen laajan ja monipuolisen strategisen kumppanijoukon.
Pohjimmiltaan kaikessa on kyse edellytysten luomisesta investoinneille ja uusille työpaikoille tuleville sukupolville, toteaa Joakim Strand, kansanedustaja sekä Vaasan kaupunginvaltuuston ja Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja.

FAIR-hanke käynnistyy välittömästi ja jatkuu kesään 2022 saakka.

– Tämä on ensimmäinen hanke, joka oikeasti osallistaa koko Merenkurkun alueen. Asia on herättänyt paljon kiinnostusta, mikä näkyy myös hankkeen laajassa yhteistyökumppanuudessa, kertoo Merenkurkun neuvoston johtaja ja hankkeen koordinaattori Mathias Lindström.
Hanke tuottaa menetelmän kuvaamaan, miten sähkökäyttöisten paikallislentojen kaupallistaminen voidaan toteuttaa Merenkurkun alueella nopeasti ja tehokkaasti.
– Hanke ei sisällä teknisiä ratkaisuja tai investointeja. Tässä vaiheessa laaditaan pohjamateriaalia, jotta alue pystyy nopeasti toteuttamaan uuden tekniikan mahdollistamaa kehityspotentiaalia.

Tavoitteena on luoda synergiaa muiden sähkölentohankkeiden kanssa ja tällä tavoin yhdessä kartuttaa tietämystä sähkölentojen mahdollisuuksista sekä myös nopeuttaa alueellisten sähkölentojen käyttöönottoa ja käynnistää niihin liittyviä valtionrajat ylittäviä innovaatioprosesseja.

Hanke sisältää kolme erilaista toimintakokonaisuutta;
Ensimmäiseksi toteutetaan markkina-analyysi ja kuvaus alueellisista vaikutuksista.
Toiseksi kootaan suuntaviivat toimenpiteistä, jotka alueella on toteutettava sähkölentojen varhaisen käyttöönoton tukemiseksi. Tähän sisältyy myös ehdotukset erilaisista rahoitusmalleista.
Lopuksi innovaatioprosessissa kehitetään uusia palveluja, tuotteita ja liiketoimintamalleja, joiden tavoitteena on sähkölentoteknologian arvon lisääminen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

– Tämä mahdollistaa alueen entistäkin tiiviimmät suhteet, ja pystymme yhdessä kumppaneidemme kanssa rakentamaan tästä alueen uuden lippulaivahankkeen, jolla pyritään edistämään alueen kehitystä ja palvelurakennetta, parantamaan liikenneyhteyksiä, kohentamaan elinkeinoelämän ja matkailun toimintaedellytyksiä sekä edistämään koko Merenkurkun alueen innovaatiokehitystä, Lindström lisää.

Sähkölentojen varhainen käyttöönotto alueella vastaisi alueen haasteisiin eli väestörakenteen muutoksiin, pitkiin etäisyyksiin ja puutteellisiin itä-länsisuuntaisiin yhteyksiin sekä myös maailmanlaajuiseen vaatimukseen ja tarpeeseen vähentää ilmasto- ja ympäristövaikutusta. Lisäksi se voi tarjota alueen pienille lentokentille mahdollisuuden valmistautua uuteen rooliin tulevaisuuden sähkölentoverkostossa.

– Roomaa ei rakennettu päivässä eikä tämäkään hanke tuota kaikkia lopullisia vastauksia, mutta nyt olemme päässeet alkuun ja saaneet pallon pyörimään. Hanke tuottaa alustavia vastauksia ja ehdotuksia sekä osoittaa mahdollisuuksia ja haasteita, joihin meidän on tartuttava varhaisessa vaiheessa saavuttaaksemme pitkän aikavälin tavoitteen ja ollaksemme tässä edelläkävijäalue. Olemme toimineet samalla tavoin muun muassa laivahankkeessa, Strand toteaa lopuksi.

Talousarvio: 1 087 500 EUR, josta EU rahoittaa 60 % Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman kautta. Loppurahoitus kertyy kansallisesta ja alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta.

Hankekumppaneita ovat:

Tuensaajat
Merenkurkun neuvosto (johtava tuensaaja) | Uumajan yliopisto | Vaasan yliopisto | BioFuel Region | RISE (Research Institutes of Sweden) | Region Västerbotten

Rahoittajat
Interreg Botnia Atlantica | Pohjanmaan liitto | Region Västerbotten | FAB Kronoby Flyghangar | INTO Seinäjoki | Swedavia, Umeå Airport | Skellefteå Airport AB | Örnsköldsvik Airport AB | Vaasan kaupunki | Vaasanseudun Kehitys, VASEK | Uumajan kunta | Storumans Flygplats AB | Lycksele flygplats AB | MidtSkandia | Skellefteå Kraft AB | Pohjanmaan kauppakamari | Handelskammaren Västerbotten | Etelä-Pohjanmaan kauppakamari | Vaasan Sähkö Oy

Tukijat
Air Traffic Network | BSR Access | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jon Air | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Transportföretagen | Umeå Institute of Design | Umeå Kommunföretag AB

Lisätietoja:
Mathias Lindström
Merenkurkun neuvoston johtaja
+358 50 918 6462