07 / 04 / 2020

FAIR – Merenkurkun alueen uusi lippulaivahanke

Merenkurkun neuvosto toteutti syksyllä 2019 Sähkökäyttöisten lentokoneiden esiselvityksen, jonka tarkoituksena oli kehittää hankeidea Merenkurkun alueen sähkökäyttöisten lentokoneiden alueellisista kehitysvaikutuksista.

Merenkurkun neuvosto toteutti syksyllä 2019 Sähkökäyttöisten lentokoneiden esiselvityksen, jonka tarkoituksena oli kehittää hankeidea Merenkurkun alueen sähkökäyttöisten lentokoneiden alueellisista kehitysvaikutuksista. Esiselvitys on johtanut rahoitushakemukseen kaksivuotista FAIR-sähkölentokonehanketta (Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation) varten.

Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindströmin mielestä alue soveltuu erinomaisesti alueellisen sähkölentoliikenteen kokeiluun.

– Lentoalan sähköistäminen vähentäisi polttoaine- ja ylläpitokustannuksia, mikä puolestaan loisi edellytyksiä täysin uudenlaiselle alueelliselle ilmailujärjestelmälle kilpailukykyisemmän käyttötalouden ansiosta. Lisäksi alueen lentokentät saisivat aivan uuden toiminta-alustan.

Merenkurkun neuvosto toimii FAIR-hankkeen johtavana tuensaajana laajassa yksityisten ja julkisten toimijoiden muodostamassa yhteistyökumppanuudessa. Rahoitushakemus on lähetetty Interreg Botnia-Atlanticalle, Pohjanmaan liitolle ja Region Västerbottenille. Toiveena on rakentaa FAIR-hankkeesta alueen uusi lippulaivahanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa. Rahoituspäätös tehdään huhtikuussa.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on laatia aikaisen ja tehokkaan kaupallistamisen malli alueelliselle sähkölentoliikenteelle Merenkurkun alueella. Alueen pitkät etäisyydet ja puutteelliset lentoyhteydet tekevät siitä erinomaisen kokeilualueen.
– Sähkölentokoneiden nykyinen toimintasäde riittää alueelle hyvin ja lyhentäisi huomattavasti matkustusaikoja. Tämä puolestaan hyödyttäisi alueen elinkeino- ja kulttuurielämää, julkisen sektorin yhteistoimintaa ja myös matkailualaa, toteaa Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström.

– Edelläkävijän asemaa ei myöskään pidä aliarvioida. Lisäksi alue sopii kokeiluun erinomaisesti muun muassa sen uusiutuvaan energiaan keskittyvän tutkimuksen ja akkuvalmistustoiminnan ansiosta. Kun näytämme, että alueella myös hyödynnetään täältä hankittuja raaka-aineita ja täällä kehitettyjä teknologioita, saamme toivottavasti lisättyä kiinnostuneiden toimialojen teollisia investointeja alueellamme, Lindström jatkaa.

Hankkeeseen sisältyy kolme erilaista toimintakokonaisuutta. Ensimmäiseksi laaditaan markkina-analyysi ja kuvaus alueellisista vaikutuksista.
Toiseksi kootaan suuntaviivat toimenpiteistä, jotka alueella on toteutettava sähkölentokoneiden varhaisen käyttöönoton tukemiseksi. Tähän sisältyy myös ehdotukset erilaisista rahoitusmalleista.
Lopuksi innovaatioprosessissa kehitetään uusia palveluja, tuotteita ja liiketoimintamalleja, joiden tavoitteena on sähkölentokoneteknologian arvon lisääminen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Hankkeen myönteisenä sivuvaikutuksena olisi lisääntynyt tietoisuus ja asiantuntemus sähkölennoista ja verkostoista, joita hankkeen myötä voitaisiin luoda. Näiden ansioista Merenkurkun alueen toimijat voisivat nousta sähkölentokoneiden kehityksen eturintamaan.
– Asia on herättänyt paljon kiinnostusta, mikä myös näkyy hankkeen laajassa yhteistyökumppanuudessa. Meillä on nyt mahdollisuus nivoa alue vielä tiiviimmin yhteen, ja voimme yhteistyökumppaneidemme avulla tehdä tästä alueen uuden lippulaivahankkeen, Lindström toteaa.

Teksti: Anna Sand