24 / 11 / 2023

Tulevaisuuden Pohjola Natossa

Sekä Jens Stoltenberg että Norjan puolustusvaliokunta korostavat parempien itä-länsisuuntaisten liikenneyhteyksien tarvetta Pohjoismaissa. Mielestämme on tärkeää sisällyttää pohjoismainen näkökulma kansallisista liikennesuunnitelmista käytävään keskusteluun.

Norjan puolustusvaliokunta esitteli entisen oikeusministeri Knut Storbergetin johdolla 3. maaliskuuta raportin kattavan lausuntoprosessin jälkeen. Tausta on dramaattinen; Euroopassa soditaan, ja suuri itäinen naapurimaamme on sodan aggressiivinen osapuoli. Monet eurooppalaismaat vahvistavat turvallisuuttaan ja lisäävät määrärahoja puolustusvoimilleen. Suomi on jo Naton jäsenmaa, kun taas Ruotsilla on vielä liittymisprosessi kesken. Tämä luo täysin uudenlaisen perustan Pohjoismaiden yhteiselle turvallisuudelle.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n ja Rana Utviklingin johtajina edistämme aktiivisesti keskustelua Pohjolan roolista Natossa. Merenkurkun neuvosto on yhteistyöalusta, joka käsittää alueita sekä Suomen että Ruotsin puolella, kun taas Rana Utvikling on norjalainen liiketoiminnan kehityskeskus. Työmme on tähän mennessä keskittynyt lähinnä teollisuuteen, liiketoiminnan kehittämiseen ja liikenneyhteyksiin E12-väylän varrella, joka ulottuu kolmen maan yli. Nyt kun yhteinen tulevaisuutemme Natossa on muuttumassa yhä ajankohtaisemmaksi, haluamme nostaa esiin avainkohtia Pohjois-Norjan Eurooppa-päivien seminaarista 23. marraskuuta. 

Aiemmin mainitussa Norjan puolustusvaliokunnan raportissa valaistaan uusia mahdollisuuksia vahvistaa puolustusta sekä Norjassa että kaikkialla Pohjoismaissa, minkä lisäksi siinä tarkastellaan erilaisia haasteita. Tärkeä näkökohta on tarve kyetä siirtämään kapasiteettia nopeammin ja tehokkaammin pohjoisten alueiden välillä. Raportissa kuvaillaan huomattavaa muutosta Norjan roolissa; Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden myötä Norja kehittynee päätepisteestä liittoutuneiden vahvistusten kauttakulkuväyläksi kaikkialle Pohjoismaihin.

Vahvempi yhteistyö ja pohjoismainen liikennesuunnitelma

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg painotti aiemmin tänä vuonna Ruotsin tv:ssä Pohjoismaiden itä-länsisuuntaisten liikenneyhteyksien vahvistamisen merkitystä. Ukrainan sota on selkeästi osoittanut vankkojen ja tehokkaiden kuljetusreittien tarpeen hyödykkeiden ja joukkojen nopean siirtämisen kannalta. Asia on erityisen ajankohtainen Pohjoismaille, joiden infrastruktuuri on suurelta osin painottunut pohjois-eteläsuuntaisiin yhteyksiin. 

Meidän tulee näiden haasteiden kohtaamiseksi kehittää yhtenäisempi ja varmempi liikenneinfrastruktuuri, joka yhdistää Pohjoismaat idästä länteen. Se tarkoittaa, että meidän tulee parantaa olemassa olevia tie- ja rautatieyhteyksiä, mukaan lukien Naton satamiin johtavia yhteyksiä, sekä myös tutkiskella uusia kuljetusreittejä ja yhteyksiä. Tällainen strateginen kehitys sekä palvelisi puolustustarpeitamme että edistäisi talouskasvua ja alueellista integraatiota. Pohjoismaiden ja Naton tulee tehostaa tätä yhteistyötä huomattavasti. Kansallisiin liikennesuunnitelmiin tulee myös sisällyttää pohjoismainen liikennesuunnitelma, joka heijastaa uutta turvallisuuspoliittista tilannetta. 

Katseet Suomeen

Pohjoisessa Pohjolassa Suomen ja Ruotsin välillä toimiva yhteistyöalusta, Merenkurkun neuvosto EAYY, on valmis työskentelemään Merenkurkun kiinteän yhteyden eteen. Suunniteltu yhteys kulkee 70 kilometriä pitkän, matalan Perämeren saariston ylitse Vaasan ja Uumajan välillä. 

Tällä hetkellä Merenkurkun ylitse kulkevaa E12-väylää (Mo i Ranasta Helsinkiin) liikennöi nykyaikainen laiva, joka on ainoa Suomen ja Ruotsin välinen yhteys pitkällä osuudella Tukholmasta Haaparantaan. Tämä laiva on erittäin tärkeä, mutta se ei riitä turvaamaan valmiutta, varajärjestelmiä tai suuren kapasiteetin tehokasta siirtoa kriisitilanteissa. Ukrainan sota on todistanut, että tarvitsemme vaihtoehtoisia, vahvempia ja nopeampia yhteyksiä. 

Suomen hallitusohjelmassa on jo esitys Merenkurkun kiinteän yhteyden selvittämisestä. Tämä E12-yhteys edustaisi Pohjoismaiden suurinta tähänastista oikotietä, minkä lisäksi se lyhentäisi dramaattisesti matkaa useista Norjan jäättömistä Atlantin-satamista Keski-Suomeen. 

Uumajan yliopiston valtiotieteen professori Niklas Eklund kritisoi Suomea ja Ruotsia viime syksyn Wasa Future Festivalilla siitä, että maat ajattelevat tulevaisuutta vain yksi hallituskausi kerrallaan Pohjoismaiden tulee ajatella pitkäjänteisemmin. Kuljetusmahdollisuudet Norjan jäättömistä satamista Ruotsin kautta Suomeen ovat kaiken A ja O pitkän aikavälin turvallisuuden luomisessa. Eklund mainitsi, että voisi olla hyvä idea seurata Kiinan tämänhetkistä esimerkkiä – houkutella ihmisiä infrastruktuuri-investointien kautta, kasvattaa väestöä ja lujittaa infrastruktuuria rauhan aikana. Miksei vaikka rakentaisi sillan? 

Nordic Connector

Nordic Connector -hanke merkitsee kiinteää yhteyttä Merenkurkun yli Vaasan ja Uumajan välillä sekä E12-väylän ja muiden itä-länsisuuntaisten väylien parantamista. Tämä vahvistaa merkittävästi Naton länsi-itäsuuntaisia yhteyksiä Pohjoismaissa. Lisäksi E12:n lähelle Norjaan, Ruotsin rajalle, on rakenteilla suuri lentokenttä. Toinen tärkeä solmukohta tässä kehityksessä on Mo i Ranan ja Uumajan välissä sijaitseva Storuman, jossa yhdistyvät kaksi tärkeää rautatietä, Inlandsbanan ja Tvärbanan, sekä kaksi Eurooppatietä, E12 ja E45. Näin ollen E12-väylän kehittäminen ei ole vain strateginen panostus kasvavaan vihreään teollisuuteen ja mineraalien jalostukseen, vaan myös ratkaiseva toimi turvallisuuden ja valmiuden kannalta – etenkin ajatellen Naton läsnäoloa alueella. 

Nordic Connector pyrkii vahvistamaan Pohjoismaiden välisiä siteitä Natossa. Tämä aloite, joka sisältää Vaasan ja Uumajan välisen kiinteän yhteyden sekä Helsingin ja Mo i Ranan välisen E12-väylän kattavan parantamisen, on strategisesti merkittävä. Haluamme korostaa, että edellä mainittujen näkökulmien huomioiminen on ehdottoman tärkeää vallitsevassa keskustelussa Pohjoismaiden roolista Natossa ja kansallisista liikennesuunnitelmista. Nordic Connectorin kautta voimme luoda vahvemman ja yhdistyneemmän Pohjolan.

Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja
Ole M. Kolstad, Rana Utviklingin johtaja