03 / 04 / 2024

Hallituksen puheenjohtajan katsaus – Kohti kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta Merenkurkun alueella

Hallituksen puheenjohtaja Rickard Carstedtin katsaus vuoteen 2023.

Pohdin Merenkurkun neuvosto EAYY:n puheenjohtajana erittäin tyytyväisenä kulunutta vuotta, johon on sisältänyt huomattavia edistysaskelia ja kehitystä alueellamme. Yhteinen työmme ja sitoumuksemme on näkynyt selvästi useissa tärkeissä edistysaskelissa vuonna 2023.

Yksi merkittävimmistä edistysaskelista on ollut Merenkurkun neuvosto EAYY:n laajentuminen uusilla jäsenillä. Laajentumisessa ei ole kyse pelkästään määrällisestä kasvusta, vaan ennen kaikkea laadullisesta vahvistuksesta kykyymme toimia ja vaikuttaa alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Tämä korostaa yhtenäistä sitoutumistamme alueen hyvinvointiin ja on selvä merkki Merenkurkun neuvoston nauttimasta vetovoimasta ja luottamuksesta.

Turvallisuuskysymykset ovat nousseet yhä enemmän esiin maailmamme muuttuessa. Työmme itä-länsisuuntaisten yhteyksien vahvistamiseksi on ollut ratkaisevassa asemassa alueen turvallisuuden ja vakauden lisäämiseksi. Tämä panostus kulkee käsi kädessä Suomen vuoden 2023 hallitusohjelmassa mainitun suomalaisselvityksen kanssa, mikä muodostaa perustan jatkuvalle työllemme kohti vahvempaa ja yhtenäisempää aluetta idästä länteen, Norjasta Suomen sisämaahan.

On myös syytä mainita yhteistyöorganisaatioiden henkilöstön mainio työ kuluneen vuoden ajalta. Ilman teidän sitoutumistanne ja ammattitaitoanne emme olisi saavuttaneet niitä menestyksiä, joista nautimme nykypäivänä. Teidän panoksenne on menestyksemme ydin ja ansaitsee syvimmän arvostuksemme ja tunnustuksemme.

Jatkakaamme yhdessä rakentamista vahvalle perustalle, keskittyen jatkossakin kestävään kehitykseen, innovaatioihin ja rajat ylittävään yhteistyöhön. Odotan innolla vuoden 2024 haasteita ja mahdollisuuksia. Olen vakuuttunut siitä, että tulemme yhdessä vahvistamaan Merenkurkun alueen asemaa myönteisen muutoksen johtavana voimana Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolellakin.

Yhdessä luomme Merenkurkun alueelle valoisamman tulevaisuuden.

Rickard Carstedt
Puheenjohtaja, Merenkurkun neuvosto EAYY