31 / 01 / 2022

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys – Kohti vieläkin vahvempaa yhteistyötä

Joakim Strandin tervehdys.

Pandemia piti meitä otteessaan ja vaikeutti rajoja ylittävää yhteistyötä myös vuonna 2021 mutta meillä on useita ilonaiheita, joita voimme katsoa takaisin ja työkaluja tulevaisuutta varten. 

Kauan odotettu, alueellemme mukautettu uusi laiva, Aurora Botnia saapui, vihittiin ja otettiin käyttöön elokuussa 2021. On suuri ilo saada esitellä laivan tilat, kertoa laivan teknologiasta, kuinka merkittävää laivan rakentaminen, aina suunnittelusta teknologiaan asti, on ollut Pohjoismaiselle teollisuudelle työllisyyden ja innovaatiokehityksen kannalta. Voimme myös ylpeänä kuvailla prosessia, kuinka yhdessä saavutimme tämän tuloksen varmistaaksemme yhteistyön Merenkurkun alueella, vahvistaaksemme elinkeinoelämää ja toimintaedellytyksiä täällä. Samalla vahvistamme Pohjoismaita ja annoimme jokaiselle alueella toimivalle mahdollisuuden aloittaa ja kehittää pitkäjänteistä yhteistyötä riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi matkailu, terveydenhuoltoyhteistyö, koulutus, tiedonvaihto tai vapaa-aika ja harrastukset.  

Laivan tilaus ja toimitus tuli oikeaan aikaan alueen investointien osalta. Yhteistyö laivan ympärillä on konkreettinen esimerkki yhteistyöhalukkuudesta ja -kyvystä, silmiä avaava asia ja osasyy siihen, miksi alueeseen sijoitetaan ja suuria suunnitelmia tehdään. Myös suurinvestointi Skellefteåssa on edennyt pitkälle ja ensimmäinen akkukenno valmistettiin jo vuonna 2021, mikä antaa toivoa tulevaisuuden toiminnalle täällä pohjoisessa. Kokkolassa ja Pietarsaaressa akkuteollisuuteen liittyvät yritykset ovat jo toiminnassa. Vaasassa, sekä yhteistyökumppaneidemme luona Norjassa, useita esisopimuksia on jo allekirjoitettu. Pohjoismainen akkuvyöhyke mainitaan yhä useammin, ja silloin viitataan juuri meidän leveysasteillamme toimivaan teollisuusklusteriin Merenkurkun alueella. Yhteistyö on tärkeää myös tässä suhteessa, toimialat, jotka muodostuvat, luovat arvoketjun, joka hyötyy koordinoinnista ja me-hengestä.  

Suurten teollisuusinvestointien myötä on oikea aika valmistaa aluetta sähkölentoihin, tosiasiallisesti meillä on jo sähkölentoja ilmassa alueella; Skellefteå on edelläkävijä tässä ja pian myös Seinäjoki. Lisäksi saamme todennäköisesti jo syksyllä 2022 käyttöön uusia itäläntisiä reittejä alueella. Nämä lennot biopolttoaineella ovat käytössä odottaessamme suurempien sähkölentojen tuloa markkinoille. Tämä auttaaksemme seudun yrityksiä, kartoittaaksemme sekä asukkaiden, että elinkeinoelämän tarpeita ja käynnistääksemme muutoksen tulevaisuuden lentomatkustusmahdollisuuksien osalta. Yksinkertaisesti valmistellaksemme aluetta sähkölentoja varten. Sähkölentohankkeella FAIR, jota vetää Merenkurkun neuvosto yhteistyökumppaneiden kanssa, on merkittävä rooli tässä mutta myös Merenkurkun alueen yritysten aktiivisuus ja kiinnostus ovat olleet merkittävässä roolissa.  

Myös Merenkurkun yli olevan kiinteän yhteyden kartoitus on ollut aiempaa ajankohtaisempi. Teollisuusinvestointien myötä sekä tavaroiden, että ihmisten kuljetustarpeet kasvavat, ja Ukrainakriisin myötä on nähtävissä, että yhteydellä on suurempi geopoliittinen merkitys kuin koskaan aikaisemmin. Yhteyksillä Merenkurkun ylitse on oma roolinsa myös Suomen huoltovarmuuden kannalta.  

Alueemme saa elinvoimaa yhteistyön kautta. Jos digisiirtymä tapahtui nopeasti pandemian myötä, voi siirtyminen energiaomavaraisuuteen ja kestäviin polttoaineisiin olla seurauksena Ukrainan kriisistä. Alueelle rakennetaan klusteria, johon sisältyy prosessi mineraalien louhinnasta asti valmiiseen akkuun, ei ehkä täysin omavaraisesti mutta ainakin suurilta osin. Tämä tarkoittaa, että itäläntiset yhteytemme koko alueella ja mahdollisuudet tavoittaa alueen teollisuudenalat ja satamat esimerkiksi Atlantin rannikolla, ovat tärkeitä ylläpitää ja kehittää.  

Aika, jossa elämme, on haastava mutta sisältää myös isoja mahdollisuuksia tehdä Merenkurkun alueesta houkuttelevimman, elinvoimaisimman ja turvallisimman alueen asua ja työskennellä.  

Joakim Strand
Hallituksen puheenjohtaja, Kvarkenrådet EGTS