Form3_morkbla

TOTEUTAMME HANKEIDEOITA

Hanketyöpaja

Merenkurkun neuvosto on mielellään mukana tukemassa Merenkurkun aluetta hyödyttäviä yhteistyöhankkeita. Toivotamme sinut tervetulleeksi kehittämään hankeideaasi kanssamme!

Hanketyöpaja

Onko sinulla hankeidea, jota haluat kehittää?

Onko sinulla mielenkiintoinen hankeidea? Merenkurkun neuvosto pallottelee ja kehittää mielellään hankeideaasi kanssasi. Tutkimme yhdessä, onko hankeideallasi potentiaalia kehittyä onnistuneeksi hankkeeksi ja voiko Merenkurkun neuvosto toimia osana yhteistyötä. Merenkurkun neuvosto tarjoaa osaamista, käytännön tukea ja mahdollisesti myös rahoitusta uusien raja-alueellisten hankkeiden käynnistysvaiheessa.

Ota rohkeasti yhteyttä Merenkurkun neuvoston johtajaan/kehityspäällikköön hankeideanne eteenpäin viemiseksi.

Photo by Headway on Unsplash-2
Hanketyöpaja
A group of people planning

Valmistaudu yhteydenottoon seuraavien kysymysten avulla:

  • Mikä hankeideanne on? Kertokaa lyhyesti hankkeestanne.
  • Mitä haluatte tehdä? Mihin hankeidea perustuu? Onko se innovatiivinen?
  • Ketkä ovat hankkeen takana? Oletteko kehittäneet ideanne itse? Onko teillä yhteistyökumppaneita?
  • Ketkä hyötyvät hankkeen toteuttamisesta?
  • Mikä on hankkeen suunniteltu aikataulu?
  • Mikä on hankkeen budjetti?

Yhteyshenkilöt

Mathias Lindström

Mathias Lindström

Johtaja, Merenkurkun neuvosto mathias.lindstrom@kvarken.org +358 50 918 6462
Hojdkurvor_01_vit