Hanke

Aurora Botnia

Elokuussa 2021 saavutetaan kymmenvuotisen työn huipentuma, kun Aurora Botnia -laiva lähtee neitsytmatkalleen. Kyseessä on merkittävä virstanpylväs ja pitkäjänteisen valtionrajat ylittävän yhteistyön onnistunut tulos.
Aurora Botnia

Aurora Botnia -laiva:

  • maailman ympäristöystävällisin ropax-alus eli matkustaja-autolautta.
  • matkustajakapasiteetti 800 matkustajaa ja 1 500 kaistametriä lastikapasiteettia.
  • rakennetaan RMC-telakalla Raumalla.
  • toimintaa tulee harjoittamaan Wasaline. ja laivan arvioitu käyttöönotto on keväällä 2021.
  • Tilaajana on Kvarken Link -yhtiö, jonka omistavat Umeå Kommunföretag AB ja Vaasan kaupunki.
    Lue lisää laivanrakennushankkeesta
Aurora Botnia
Hankkeiden tulokset

Liikkeellepaneva yhteistyökumppanuus ja sitoutuneet jäsenet

Merenkurkun neuvosto tuo yhteen alueen liikkeellepanevan yhteistyökumppanuuden ja sitoutuneet jäsenet. Saavutamme yhdessä merkittäviä tuloksia. Yhtenä esimerkkinä tästä on Merenkurkun neuvoston johtava rooli hankkeissa, jotka ovat olleet perustana alueen uuden, räätälöidyn ja ympäristöystävällisen laivan hankinnassa. Laivahankinnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää raja-alueellista yhteistyötä. Uuden Aurora Botnia -laivan omistavat kaksi kaupunkia kahdessa eri maassa, Vaasa Suomessa ja Uumaja Ruotsissa. Toisena esimerkkinä Merenkurkun neuvoston yhteistyökumppanuudesta on käynnissä oleva alueellinen sähkölentohanke FAIR, joka tuo koko alueen yhteen.

Aurora Botnia -laiva on pitkäjänteisen valtionrajat ylittävän yhteistyön voimainponnistuksen tulos

Aurora Botnia, joka aloittaa liikennöinnin Merenkurkussa elokuussa 2021, on pitkäjänteisen valtionrajat ylittävän yhteistyön voimainponnistuksen tulosta. Alueelle elintärkeä laivayhteys järkkyi Suomen ja Ruotsin liityttyä EU:hun vuonna 1995. Tax-freemyynti lakkautettiin, liikennöinnin kannattavuus romahti ja käyttäjät käänsivät yhteydelle selkänsä hintojen nousun sekä toimijoiden ja aikataulujen vaihtelevuuden takia. Tämän seurauksena RG-Line-varustamo ajautui lopulta konkurssiin loppuvuonna 2011. Alue oli vaarassa menettää elintärkeän yhteytensä kokonaan.

Epäonninen konkurssi mutta onnekas yhteensattuma

Merenkurkun neuvosto oli jo ennen konkurssia tuonut laivayhteyden merkitystä näkyville kaiken valtionrajat ylittävän yhteistyön näkökulmasta Merenkurkun alueella ja onnistunut saamaan maininnan laivayhteyden turvaamisesta Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan. Epäonnisen konkurssin yhteydessä tapahtui onnekas yhteensattuma, sillä Suomen silloinen liikenneministeri Kyllönen oli vierailulla Vaasassa samana päivänä, jolloin konkurssi julkistettiin, ja hän asetti välittömästi työryhmän selvittämään liikenne- ja viestintäministeriön johdolla laivaliikenteen turvaamista. Työryhmään sisältyi jäseniä sekä Suomesta että Ruotsista. Tämä oli mahdollista, koska laivayhteyden turvaaminen oli jo mainittuna Kataisen hallitusohjelmassa.

Tärkeä raportti turvasi Merenkurkun laivaliikenteen

Työryhmän tarpeelliset selvitykset rahoitettiin alueella Merenkurkun neuvoston ja INTERREG-ohjelman kautta, ja työn lopputuloksena oli raportti nimeltä ”Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista koskevan strategian valmistelu”. Tämän raportin ehdotuksissa todetaan seuraavaa:

”Käytettävissä olevien selvitysten pohjalta työryhmä esittää, että Vaasan ja Uumajan välinen laivaliikenne ja sen kehittäminen nähtäisiin osana isompaa kokonaisuutta, Eurooppa-tie 12:n liikenneinfrastruktuuria. Osan tästä liikenneinfrastruktuurista muodostaisi asiakkaiden tarpeiden pohjalta räätälöity, ympäristöystävällinen ja jäissä hyvin kulkeva alus. Työryhmä esittää pitkän aikavälin tavoitteeksi uuden, Merenkurkun liikenteeseen suunnitellun aluksen hankintaa. Investoinnin rahoittamiseksi työryhmä esittää, että Vaasan ja Uumajan kaupungit ja Merenkurkun alueen toimijat tekevät yhteistyötä EU-tukien hakemiseksi.

Työryhmä esittää myös, että hakemuksen laatimisen yhteydessä selvitetään Suomen ja Ruotsin valtioiden edellytykset tukea hanketta ja varautua osallistumaan sen kansalliseen rahoitukseen. Lisäksi työryhmä esittää, että alueen toimijat sitoutuvat osallistumaan investointiin ja vastaamaan liikenteen hoitamisesta ja toiminnan kuluista niin, että nykyisestä joukkoliikennetuesta voidaan luopua.”

Raportin perusteella ryhdyttiin töihin edellä mainitun toteuttamiseksi, ja lopputulos on kaikkien nähtävillä 2021. Ratkaisu on täysin raportin ehdotuksen mukainen paitsi että Ruotsin valtio ei osallistu ratkaisun rahoittamiseen.

Kova työ palkitaan neitsytmatkalla elokuussa 2021

Merenkurkun neuvosto on yhteistyökumppaneidensa kanssa työskennellyt määrätietoisesti mm. erilaisten hankkeiden kautta ylläpitääkseen ja kehittääkseen raja-alueellista yhteistyötä. Merenkurkun neuvosto on toiminut johtajana hankkeissa, jotka ovat olleet perustana alueen uuden, räätälöidyn ja ympäristöystävällisen laivan hankinnassa. Laivahankinnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää raja-alueellista yhteistyötä.
Kymmenen vuoden ajan etusijalla ollut kova työ palkitaan laivan neitsytmatkalla elokuussa 2021.

Iso kiitos kaikille, jotka uskoivat kykyymme löytää ratkaisu ja tekivät hartiavoimin töitä lopputulos mielessä. Kiitos myös kaikille rahoittajille, jotka mahdollistivat työn. Yhteistyö muiden asioiden parissa voi jatkua tämän valtionrajat ylittävän voimainponnistuksen ansiosta.

Kuva: Itä-länsisuuntaisen yhteyden ja Merenkurkun alueen yhteistyöorganisaatioiden perusedellytykset muuttuivat, kun Suomi liittyy EU:hun vuonna 1995 ja tax-freemyynti lakkautettiin. Föreningen Blå VägenMerenkurkun neuvosto ja MidtSkandia olivat tähän saakka keskittyneet pääosin ruohonjuuritason yhteistoimintaan ja kulttuurivaihtoon. Liikenteen ja infrastruktuuriin kehittämisestä muodostui yhteinen nimittäjä pitkäksi ajaksi, vaikka se ei ollutkaan ohjelmakauden alustavalla asialistalla.

Askel kerrallaan suurella menestyksellä

Esittelemme ylpeänä hankkeitamme, jotka olemme luoneet ja toteuttaneet alueella yhteistyössä ja jotka ovat mm. johtaneet siihen, että Merenkurkun alue saa laivan, jonka omistavat yhdessä Vaasa Suomessa ja Uumaja Ruotsissa.

Esim. rahoitusvälineet Interreg Botnia Atlantica, Interreg Baltic Sea Region, CEF ja NDPTL ovat olleet työn kannalta erittäin tärkeitä.

Kvarkenrådets projekttrappa

Yhteyshenkilöt