Hanke

BSR Access

Hanke edistää puhtaiden, tehokkaiden ja kestävien liikenneyhteyksien saatavuutta Itämeren alueella.
BSR Access

Hankeaika:
1.10.2018 – 30.6.2022 (hankeaikaa pidennetty)

Hankebudjetti:
Miljoona euroa

Rahoitus:

EU-ohjelma Interreg Itämeri

Hankekumppanit:
Uudenmaan liitto (johtava tuensaaja BSR Accessissa, NSB CoRe:ssa), Ruotsin Region Blekinge (TENTacle), Merenkurkun neuvosto (E12 Atlantica Transport, Midway Alignment of the Bothnian Corridor ja MABA II), Hampurin sataman markkinointiosasto (EMMA), Berliini-Brandenburgin aluesuunnitteluosasto (Scandria2Act) sekä Tanskan pääkaupunkiseutu (STRING Network).

Hankkeen kotisivut: www.uudenmaanliitto.fi/bsraccess

Hankkeesta

Kestävää liikkumista Itämeren alueella

Merenkurkun neuvosto on yksi BSR Access -hankkeen hankekumppaneista. BSR Access pyrkii edistämään puhtaiden, tehokkaiden ja multimodaalisten liikennekäytävien saatavuutta Itämeren alueella sekä edistämään alueen kestävää kasvua. Hanke edistää TEN-T-ydinkäytävien aktiivista ylikansallista suunnittelua, puhtaita polttoaineratkaisuja ja yhteyksiä paikallisiin liikenneverkkoihin.

Tässä Uudenmaan liiton johtamassa hankkeessa toimii kuusi organisaatiota Itämeren alueelta. Ne jakavat muun muassa tietoa ja osaamista, jota ne ovat saaneet muista hankkeistaan (hankkeet suluissa):

Uudenmaan liitto (BSR Accessin johtava tuensaaja, NSB CoRe), Ruotsin Region Blekinge (TENTacle), Merenkurkun neuvosto (E12 Atlantica Transport, Midway Alignment of the Bothnian Corridor ja MABA II), Hampurin sataman markkinointiosasto (EMMA), Berliini-Brandenburgin aluesuunnitteluosasto (Scandria2Act) sekä Tanskan pääkaupunkiseutu (STRING Network).

Hanke saa rahoitusta EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta, ja sen kokonaisbudjetti on miljoona euroa. Kolmevuotinen hanke toteutetaan vuosina 2018–2021.

Valtionrajat ylittävän yhteistoiminnan tehostaminen

Merenkurkun neuvosto vastaa hankkeen työpaketista, jossa käsitellään liikennekäytävien valtionrajat ylittäviä yhteistyömuotoja. Verkkoseminaarista sekä alustavasta kyselystä ja kartoituksesta kootaan kannanotto, jossa esitellään toimivia ja suositeltavia yhteistyömalleja keskittyen maiden väliseen rajatylittävään yhteistyöhön.

BSR Access logo
Interreg Baltic Sea region logo
Hankkeen materiaalipankki

Hankkeen kuvaus
Projektiraportit, julkaisut ja tiedotusmateriaalia
Integrated planning along corridors
Integrated planning along corridors – summary

Seuraa meitä Twitterissä: #BSRAccess
Projektin verkkosivusto

Yhteyshenkilöt