Hanke

E12 Atlantica Transport

Tulevaisuuden yhteistoimintamalli – E12 Atlantica Transport -hanke pyrkii luomaan valtionrajat ylittävään yhteistoimintaan yhteisen vision ja työkalut.
E12 Atlantica Transport

Aikataulu ja talousbudjetti:
Tammikuu 2016 – toukokuu 2018

Talousarvio Suomi/Ruotsi:
2 197 500 euroa

EU-tuki:
1 318 500 euroa (60 % Suomen/Ruotsin talousarviosta)

Talousarvio Norja:
381 691 euroa IR-tuki: 190 846 euroa

Hankkeen kokonaistalousarvio:
2 579 191 euroa

Hankekumppani:
Merenkurkun neuvosto (leadpart, FI), MidtSkandia (NO), Sininen Tie (SE), Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitto (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommune (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Lastbil i motljus
Hankkeesta

Toimintamalleja rajat ylittävälle yhteistyölle

Merenkurkun neuvoston, MidtSkandian ja Sinisen Tien jäsenet ja kumppanit ovat jo pitkään toimineet yhdessä edistääkseen rajat ylittävää yhteistyötä E12-väylän itä-länsiakselilla. Yhteistyön ansiosta on mm. onnistuttu nostamaan E12 ja Uumajan satama TEN-T comprehensive -asemaan. E12 Atlantica Transport on hanke, jonka tavoitteena on jalostaa pohjoismaista yhteistyötä maiden välisen logistiikan ja infrastruktuurin parantamiseksi luomalla uusia, pitkäjänteisiä toimintamalleja. Tarkoituksena on sopia yhteisestä visiosta ja päämääristä sekä selkeyttää yhteistä matkaa tavoitteeseen. Koordinointia ja ohjausta on vahvistettava, jotta seudulla on pitkällä tähtäimellä mahdollisuus menestyä kilpailtaessa välttämättömistä infrastruktuuriresursseista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Toimiva liikennejärjestelmä

Sujuva ja tarkoituksenmukainen liikennejärjestelmä tavaroiden, ihmisten ja tiedon kuljetukseen on seudullinen kilpailuetu. Se edistää yritystoimintaa, lisää investointeja ja parantaa työllisyyttä tehden näin alueesta houkuttelevamman elinkeinoelämälle, asumiselle ja matkailulle. Hyvät yhteydet lisäävät myös kulttuurivaihtoa ja yhteistyötäesim. koulutuksen, terveydenhuollon ja logistiikan aloilla.

Kohti kehittyneempää yhteistyömallia

E12 Atlantica Transport -hankkeen tavoitteena on luoda rajat ylittävä toimintamalli. Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen.

1. Tietoa kuljetustarpeiden nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista

Hanke on tuottanut rajat ylittävän järjestelmäanalyysin ja koonnut tilastoja yhteistoiminnan edellytysten kartoittamiseksi. Oikeaa, mitattua tietoa tarvitaan, jotta saataisiin selkeä kuva nykytilanteesta suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin, uhkiin ja mahdollisuuksiin.

2. Pitkäjänteisten liikennejärjestelyjen painopistealueet

Priorisoimme yhdessä liikenneyhteyksiä kehittäviä toimenpiteitä. Rajat ylittävä liikennestrategia toimii yhteistyön karttana ja kompassina. Kehityksen arviointiin, raportointiin ja ohjaukseen luomme tarvittavat indikaattorit, jotka kytkeytyvät suoraan liikennestrategian tavoitteisiin.

3. Rajat ylittävän yhteistyön organisointi

Seudulla on tehty jo pitkään ja menestyksellisesti yhteistyötä mm. eri Interreg-hankkeiden puitteissa. Tarvetta on kuitenkin luoda pysyvämpi yhteistyömalli, joka ei olisi yhtä hanke- tai henkilöriippuvainen. Hanke kartoittaa rajat ylittävät yhteistyömahdollisuudet ja esittää uutta tulevaisuuden toiminta- ja organisaatiomallia kumppaneille.

Kumppanuushanke

E12 Atlantica Transport on hanke, joka perustuu rajat ylittävään, E12-väylän varrella vaikuttavien toimijoiden yhteistyöhön Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

12 atlantica transport
Interreg_logo_eng
Hankkeen materiaalipankki

Hankkeen kuvaus
Projektiraportit, julkaisut ja tiedotusmateriaalia
Animaatioelokuva
Loppuraportti yhteenveto
Tiedot
Järjestelmäanalyysi E12 Atlantica Transport
Järjestelmäanalyysi-Kartta
Infrastruktuurin suunnitteluraportti E12 Atlantica Transport
Liikennestrategi E12 Atlantica Transport
Dialogipohja-aineisto E12 Atlantica Transport
Yhteistyön muodot E12 Atlantica Transport
Raportti E12-Alueen yhteistoimintasopimus
Ongoing Evaluation Report
Esite jossa infoa E12 Atlantica Transport -hankkeen aktiviteeteista
E12 esite – tietoa hankkeesta 10/2017
Esitys
Lyhyt_E12_esitys_FI
Pitkä_E12_esits_FI
Graafinen ohjeisto
Graafinen ohjeisto
LOGO Interreg/Botnia-Atlantica ja sen käyttöä koskevat ohjeet
Uutiset mediassa
2018-04-16 Storflyplass på Helgeland får full støtte fra Sverige og Finland når det nå jobbes med en felles_Rana Bladtransportplan på tvers av landegrensene.pdf
2018-04-16 Løfter fram E12 som europeisk transportkorridor
2017-04-28 E12-korridoren ska utvecklas Västerbottens-Kuriren
2017-03-14 Lyckseleföretag testar nytt transportsätt Affärsnyheter från Västerbotten
2017-03-14 Vd snubblade över tågräls – nu fraktar han hus där SVT Nyheter
2017-03-03 Europa behöver Kvarkenförbindelsen – Altinget
2016-12-22 Kvarken kan höja profilen – Vasabladet
2016-12-01 Digitalisaatio tuo läpinäkyvyyttä rahtikuljetuksiin Connecting Business
2016-12-22 Kvarken kan höja profilen – Vasabladet
2016-04-30 Til bords med naboen Rana Blad
2015-2-12 Vil ha vei, havn og ny flyplass Rana Blad ÅVS Tärnaby
2015-2-13 Ulike muligheter Rana Blad leder E12 ÅVS

Motorways of the Sea (MoS) Conference on ”Northern transport routes and the position of remote areas”, 20th–22nd April 2016 UMEÅ, SWEDEN – WASA EXPRESS – VAASA, FINLAND
2016-02-26 Kvarkenprojektet i ett nytt EU-fokus VK Västerbottenskuriren
2016-04-23 Merenkurkku yhdityy arktiseen kasvuun Pohjalainen
2016-04-23 Piilossa pidetty rahoitus Pohjalainen
2016-04-23 Pohjoinen tarvitsee laivan ja väylän Pohjalainen
2016-04-23 Seminaari loi uskoa tulevaan Pohjalainen
2016-04-23 Anselmo Pohjalainen
2016-04-23 Han utforskar havens vägar, Ministeriet vill se konkurrens på sjön, Rutternas betydelse ökar, Vasabladet
2016-04-23 Pohjoinen tarvitsee laivansa ja corridorinsa, Ilkka
2016-04-22 Färjan går nu från jippo till falsarium, Västerbottens Kuriren
2016-04-21 ”Jag tror att Midway Alignment genomförs”, Västerbottens-Kuriren
2016-04-21 Midway Alignment dök upp gång på gång, Västerbottens-Kuriren
2016-04- Konferens ska gynna beslut om Vasa-färjan, Folkbladet
2016-04-21 Viktigt möte om Kvarken, Västerbottens-Kuriren
2016-04-20 Konferens kan gynna beslut om Vasa-färjan, Folkbladet
2016-04-20 Stor EU-konferens kommer till Kvarken, Vbl
2016-04-20 EU-virkamiehet saatiin taas Vaasaan, Pohjalainen
2016-02-19 EU-toppar möts i Umeå och Vasa, Västerbottens-Kuriren
International Cross-Border EU Seminar in Umeå and Vaasa, April 20th–22nd
Northern Transport Routes and Remote Regions – Wrap Up KvarkenMoS day 1, 21st April 2016, Umeå/Sweden
May the Force be with You − Developing the Kvarken’s Transport System Takes Flexibility and Persever
The Kvarken Shipping Route Matters!

 

Yhteyshenkilöt