Hanke

En fast förbindelse över Kvarken – Analys av effekter på godsflöden i Samgodsmodellen

Denna studie är ett första försök att analysera godsflödeseffekter till följd av en fast förbindelse över Kvarken med Trafikverkets nationella godsflödesmodell Samgods.