Hanke

Itä-länsisuuntainen liikenneväylä

Botnia-Atlantica-alueen kehittämisstrategia Kasvun, hyvinvoinnin ja ympäristön yhteistoimintamalli Pohjolaan ja Eurooppaan.
Itä-länsisuuntainen liikenneväylä

Hankekumppanit:
Merenkurkun neuvosto (Lead Part) | Infrastruktur i Umeå AB 

Päärahoittaja:
Interreg Botnia-Atlantica 

Vastinrahoittajat:
Merenkurkun neuvosto, Vaasan kaupunki, Region Västerbotten, Pohjanmaan liitto

Hankkeen aikataulu:
2019-04-01 – 2019-12-31
 

Kokonaisbudjetti:
90 000 euro 

Hojdkurvor_03
Hankkeesta

Koordinoitu strategia Botnia-Atlantica-alueen kehityksen vahvistamiseksi.

Kolme pohjoismaista raja-aluetta Norjan Nordlandissa, Ruotsin Västerbottenissa ja Västernorrlannissa sekä Suomen kolme Pohjanmaan maakuntaa ovat monivuotisen yhteistyön kautta ymmärtäneet, että Botnia-Atlantica-alueen kehityksen vahvistamiseksi entisestään tarvitaan kaikkien yhteensovitettu strategia. 

Hankkeessa pyritään kuvamaan, miten hankekumppaneiden strategisia asiakirjoja tulee kehittää, priorisoida ja miten niistä tulee viestiä, jotta saadaan luotua hankekumppaneiden vision ja tavoitteiden mukainen liikenne- ja kuljetusjärjestelmä. 

Lisäksi hanke pyrkii kuvamaan laajempaa maantieteellistä näkökulmaa sekä tunnistamaan tulevan yhteistoiminnan avainkumppaneita. 

Hankkeen päätavoite on luoda edellytykset, jotta ohjelma-alueen maiden välistä yhteistyötä voidaan edelleen parantaa liikenteen ja infrastruktuurin näkökulmasta ja jotta alue voi hyödyntää kansallisia ja eurooppalaisia rahoitusinstrumentteja yhteisesti priorisoituhin tomenpiteisiin. 

 

Interreg_logo_eng

Yhteyshenkilöt

Mathias Lindström

Mathias Lindström

Johtaja, Merenkurkun neuvosto mathias.lindstrom@kvarken.org +358 50 918 6462
Hojdkurvor_01_vit
Hankkeen materiaalipankki

Hankkeen kuvaus
Projektiraportit
Liikennestrategia
E12-Alueen Yhteistoimintasopimus